Hem NYHETERINFORMATIONSSÄKERHET Regional storsatsning på hälsodata för en säkrare vård

Regional storsatsning på hälsodata för en säkrare vård

Publicerat av: Redaktionen

Hälsodata utgör en enorm resurs för samhället.

Regional storsatsning på hälsodata för en säkrare vård 3Genom att skapa värdefull kunskap ur de stora mängder data som dagligen genereras i vårdens verksamheter ökar möjligheterna att lösa hälso- och sjukvårdens stora utmaningar. Region Stockholm blir nu först ut i landet med att inrätta ett Centrum för hälsodata för att arbeta mer strukturerat, säkert och sammanhållet med hälsodata från samtliga vårdgivare i hela Stockholmsregionen.

Region Stockholm har satt som politiskt mål att bli en världsledande Life Science-region. Ett viktigt steg i denna riktning togs i dag när Regionstyrelsen beslutade om att inrätta ett Centrum för hälsodata. Centrum för hälsodata ska vara Region Stockholms samlande funktion för kunskapsbyggnad, bearbetning och utlämnande av hälsodata till vårdgivare, forskare och andra externa parter.

Målet är att skapa patient-, verksamhets- och samhällsnytta ur de hälsodata som samlas in från alla vårdgivare, privata som offentliga, som är verksamma i Stockholmsregionen. Hälsodata är till exempel uppgifter om diagnoser och resultat från undersökningar och behandlingar som finns i journaler, röntgenbilder etc. Syftet är att hälsodata ska användas för kvalitetsuppföljning av patientens egen vård och behandling, samt för att skapa nya möjligheter att utveckla nya och effektivare behandlingsmetoder, innovativa läkemedel och medicintekniska produkter som kan rädda liv.

– En patientsäker vård förutsätter att förändringstakten ökar och att ny kunskap och nya tekniska möjligheter snabbare tillämpas i alla delar av hälso- och sjukvården. All forskning och utveckling kräver tillgång till data av hög kvalitet och jag är därför stolt över att Region Stockholm nu kan ta täten för en både säkrare, mer effektiv och samlad process för hur vi skapar nytta ur vårdens hälsodata, säger Daniel Forslund (L) ordförande i innovations-och utvecklingsutskottet.

Det är i dag komplicerat att samlat mäta och över tid följa kvaliteten i vården.

En splittrad IT-miljö och olika rutiner för insamling och utlämnande av data är bidragande orsaker. Ett Centrum för hälsodata medför ökade möjligheter för vårdgivarna att följa upp sina patienter i samtliga led i vårdkedjan, vilket är särskilt viktigt för patienter med kronisk sjukdom. Varje diagnosgrupp kommer nu kunna delas upp i undergrupper med unik behandling, s.k. precisionsmedicin. Denna förbättring bygger på forskning där analys av stora mängder hälsodata görs för att utveckla nya lösningar såsom snabbare diagnostik och bättre behandlingar.

Ambitionen med satsningen är också att skärpa säkerhet och rutiner för ett säkrare utlämnade av data genom mer enhetliga rutiner. Respektive vårdgivare kommer även fortsatt ansvara för att hälsodata samlas in, lagras och lämnas ut, men genom gemensamma rutiner och processer kan skyddet av känsliga data och därmed patientens integritet stärkas i alla led.

– Vår satsning på Centrum för hälsodata blir också ett viktigt steg i att uppfylla den nationella Life Science-strategin, där regeringen nyligen pekat ut nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation som ett högprioriterat område. Life Science är också en av Stockholmsregionens viktigaste arbetsgivare och främsta tillväxtsektorer där denna satsning blir oerhört viktig för att locka nya investeringar och arbetstillfällen till Stockholm, säger Daniel Forslund (L)

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>