Idag så visar vi vägen i Europa

eHälsomyndighetens experter inom internationell e-hälsa, Lisa Hagberg och Annika Ohlson, presenterar myndighetens EU-arbete vid ett seminarium i anslutning till fackmässan Apotek & Egenvård den 8 september.

Sverige är ett av länderna i EU som har kommit längst med införandet av hälsotjänster, till exempel e-recept. Samtidigt finns mycket att lära av arbetet som pågår inom EU.ehalsomyndigheten

eHälsomyndigheten arbetar aktivt med att förbereda politiska beslut inom EU som banar vägen för gemensamma riktlinjer kring bland annat patientöversikter, e-recept och tekniska, semantiska, legala och organisatoriska interoperabilitetsramverk. Sverige är bland få länder som har de nationella förutsättningarna att omsätta dessa i praktiken, och arbetar nu för att införa en permanent gränsöverskridande tjänst för utbyte av e-recept inom EU.

På fackmässan Apotek och Egenvård berättar Lisa Hagberg och Annika Ohlson från eHälsomyndigheten mer om EUs planer, eHälsomyndighetens arbetssätt och hur vi ser till att både påverka resultaten och få utväxling av arbetet på nationell nivå.

Lisa Hagberg är internationell samordnare på eHälsomyndigheten. Lisa har arbetat med hälso-, sjukvårds- och omsorgsfrågor sedan 2008, bland annat på SKL och Socialdepartementet. Nu ansvarar hon för eHälsomyndighetens internationella arbete med sikte på fungerande e-hälsotjänster över landsgränser.

Annika Ohlson är ansvarig för internationella aspekter avseende e-recept, på eHälsomyndigheten. Annika är apotekare med bred yrkeserfarenhet från universitet, läkemedelsindustri och apoteksvärlden. Hon arbetar bland annat med att utveckla befintlig e-recepttjänst till att omfatta även utbyte av e-recept över landsgränser.

När: 8 september, klockan 16.30-17.00

Var: Kistamässan

Apotek & Egenvård är en fackmässa för yrkesverksamma inom apotek, läkemedel och egenvårdsprodukter

Post Comment