SciBase presenterar stora förbättringar i Nevisense

SciBase meddelar idag att man nu har frisläppt den tidigare meddelade stora och viktiga uppdateringen för Nevisense, SciBase instrument för tidig detektion av melanom.

“För att accepteras i en ännu bredare kundgrupp behövde vi förbättra användarvänligheten för Nevisense och göra det enklare att bli integrerad i en kliniks arbetsflöde. Vi har åstadkommit detta med Nevisense 3.0 och det är med stor glädje jag nu kan presentera vår nya produkt. Uppdateringen förenklar inte bara testprocessen dramatiskt utan förbättrar även den kliniska noggrannheten. Vi anser att detta är den viktigaste uppdateringen i produktens historia och vi tror att den kommer tillåta oss att adressera den breda marknadens behov.” säger SciBase VD Simon Grant.

Den viktigaste förbättringen är att behovet av en referensmätning har tagits bort, det har fram till nu varit den mest komplexa delen av ett Nevisense test. Att ta bort detta effektiviserar mätproceduren och gör Nevisense mycket enklare att lära sig och använda. Det är en mycket viktig förbättring i användarvänlighet och gör produkten mycket lättare att integrera i en dermatologikliniks patientflöde.

På samma gång har den nya algoritmen i vår validering visat sig ge en förbättrad klinisk noggrannhet. Sensitiviteten är fortsatt hög och ökade något till 97%, specificiteten ökade till 38% och det negativa prediktiva värdet (NPV) förbättrades till 99%.

Nevisense 3.0 uppgraderingen kommer initialt att installeras hos en kärngrupp om 25 stycken användare i EU och då framförallt i Tyskland under juni och kommer därefter att finnas tillgänglig för alla efter sommaren. “Vi inser effekten som lanseringen av den nya produkten kan ha på nya kunder som föredrar att vänta på den nya produkten innan man köper en Nevisense. Vi förväntar oss att det kommer ha en tillfällig negativ påverkan på vår försäljning som balanseras av ett förväntat ökat orderinflöde” säger Simon Grant.