Seniorer lär sig teknik – med hjälp av gymnasieelever

Vad händer när digitala infödingar möter digitala invandrare? Det får vi veta under fredagen 20/10 när elever från Teknikum besöker Birka hemvårds träffpunkt och svarar på de äldres frågor om dagens teknik.

Växjös äldre har uttryckt att de vill lära sig mer om hur de kan använda digital teknik, till exempel ha videosamtal med nära och kära, använda appar som påminnelsestöd eller hitta information om kommande aktiviteter för äldre.

Smartphones, surfplattor och annan teknik är en del av Teknikumelevernas vardag. Under fredagens träffpunkt möts de två generationerna och varje senior får sitta med en egen elev som svarar på frågor, visar hur man gör och ger tips.

Ny gymnasiekurs: IT i vård och omsorg

Den digitala tekniken skapar nya möjligheter för äldre att vara självständiga, hålla kontakten med anhöriga och känna delaktighet i samhället. Även vård- och omsorgsyrket står inför förändring och kommer framöver kräva mer teknisk och digital kunskap.

Under hösten 2018 startar kursen IT i vård och omsorg på Teknikum. Kursen ska inspirera fler ungdomar att söka sig till vård- och omsorgsyrken och samtidigt ge omsorgen den kunskap som behövs hos nya medarbetare.