Senzime beviljas patent i USA för OnZurf Probe

Senzime meddelar idag att företagets patentansökan om OnZurf Probe i USA har beviljats.

Senzime beviljas patent i USA för OnZurf Probe 1OnZurf är en mikrodialysprob utformad för att övervaka mag-tarmorgan som matstrupe, mage och lever.

OnZurf Probe förvärvades av Senzime 2016 och bygger på en innovation av Dr Pernilla Abrahamsson och klinisk forskning vid Umeå universitet. Utvecklingen inklusive CE-godkännande av OnZurf slutfördes av Senzime år 2017. OnZurf är utformad för att möjliggöra kontinuerlig provtagning och monitorering av enskilda organ såsom matstrupe, mage och lever. Genom övervakning på organytan är det möjligt att med minimal påverkan på organet detektera lokala metabola processer såsom förhöjning av laktat och andra markörer inklusive tidiga indikatorer på syrebrist (ischemi) och komplikationer.

I november 2020 licensierade Senzime ut OnZurf probe för den europeiska marknaden inklusive tillverkningsrättigheter och relaterat produktansvar till företaget Moss S.p.A baserat utanför Milano, Italien. Senzime har behållit patenträttigheterna samt rätten att kommersialisera OnZurf på samtliga marknader utanför Europa, inklusive USA.

”OnZurf Probe är en unik produkt med en enorm potential för tidig upptäckt av allvarliga tillstånd såsom ischemi. Detta amerikanska patent kommer att vara mycket viktigt vid framtida kommersialisering av OnZurf på den amerikanska marknaden”, säger Pia Renaudin, VD för Senzime.