Hem KRÖNIKA Snabba dataförbindelser är nyckeln till bättre vård och bättre läkemedel

Snabba dataförbindelser är nyckeln till bättre vård och bättre läkemedel

Publicerat av: Redaktionen

[KRÖNIKA] Innovation uppfattas ofta som att uppfinna helt nya saker men många gånger handlar det om att knyta ihop existerande företeelser.

Snabba dataförbindelser är nyckeln till bättre vård och bättre läkemedel 2

Maria Sundvall, vd för Equinix i Sverige

Ett bra exempel är att Alexander Fleming redan 1928 upptäckte att mögel påverkar vissa bakteriekulturer, men det var först ett decennium senare som Howard Florey såg en text om upptäckten och började utveckla penicillin. Den första mänskliga patienten behandlades med framgång 1942. Historien manar till eftertanke i dessa coronatider.

Det här gäller även för AI-lösningar där data sammanställs för att komma fram till nya insikter. För att lyckas krävs det tillgång till stora datamängder vilket kan vara en utmaning inom områden som sjukvård och vid utveckling av läkemedel, där data kan vara av känslig natur och måste behandlas så att patientsäkerhet och integritet säkerställs. En av svårigheterna är att data som behövs i algoritmerna ofta finns lagrad på olika platser. En lösning för att dela data mellan olika aktörer på ett säkert sätt, är att använda privata förbindelser, så kallade ”interconnections”, i ett datacenter. En interconnection är en privat fiber mellan två aktörer och säkerställer att data överförs snabbt, säkert och med hög tillförlitlighet.

AI en nyckel i utvecklingen

Redan nu finns det ett stort antal exempel på hur AI bidrar till bättre sjukvård och bättre utveckling av läkemedel:

– Alibaba har byggt en AI-modell som upptäcker coronavirus på några sekunder med 96 procents säkerhet.

–  På bara tolv månader togs ett läkemedel fram för patienter med tvångssyndrom (OCD) med hjälp av AI.

–  Med hjälp av djupinlärning, en typ av maskininlärning, upptäckte forskare på Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA en ny antibiotika som är verksam mot 35 bakterier som tidigare varit resistenta mot läkemedel.

Det här är bara några exempel och utvecklingen kommer att fortsätta. Redan idag kan en kirurg operera en patient som befinner sig i en annan del i världen, långt från operationsteamet. Det möjliggörs med hjälp av AI och molnteknik. För att möjliggöra en bättre vård och snabbare utveckling av läkemedel med hjälp av AI, krävs snabba och säkra dataförbindelser mellan de olika aktörerna i ekosystemet. Om AI-lösningar skall bli framgångsrika måste ett antal faktorer vara uppfyllda:

– Nätverket måste optimeras så att stora mängder data kan överföras utan fördröjning och till en rimlig kostnad. Det görs genom att korta avståndet mellan den plats där data genereras och användaren av data.

– Snabba molnförbindelser krävs. Det gäller inte minst hybrida molnlösningar där data lagras on-prem i ett datacenter och där verktyg i molnet används för till exempel analys av data.

– Säkerhetslösningar måste distribueras ut till alla delar av nätverket så att datasäkerheten kan garanteras.

– Data måste behandlas i kanten av nätverken vilket kräver en distribuera nätverksarkitektur.

– Åtkomst till applikationer. Ofta används applikationer och vekrtyg från olika molnleverantörer. Snabba och säkra förbindelser till samtliga molnleverantörerna måste finnas tillgängliga.

Kittet som håller samman de fem stegen är snabba internförbindelser, så kallade interconnections.

Av: Maria Sundvall, vd för Equinix i Sverige

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>