Sociala medier – inte ett forum att diskutera patientfall
Hem NYHETERINFORMATIONSSÄKERHET Sociala medier – inte ett forum att diskutera patientfall

Sociala medier – inte ett forum att diskutera patientfall

Publicerat av: Redaktionen

När läkare och läkarstudenter diskuterar patienter på sociala medier uppstår en intressekonflikt. Å ena sidan värdet i att föra professionella och utbildningsmässigt viktiga diskussioner om kliniska erfarenheter och å andra sidan patientens integritetsskydd och allmänhetens förtroende för läkarkåren.

Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund har nu utarbetat råd om läkares förhållningssätt på sociala medier i ett gemensamt uttalande.

Vi anser att patientens intressen alltid bör väga tyngre, säger Ingemar Engström, ordförande i Läkaresällskapets etikdelegation. Man ska som läkare i alla lägen följa den etiska principen om tystnadsplikt om all information som rör enskilda patienter och den rättsliga bestämmelsen om läkarens skyldighet att iaktta sekretess om identifierbara patientuppgifter.

Frågan rör inte enbart läkarens relation till sin patient utan gäller samhällets förtroende för läkarkåren.

Enligt Läkarförbundets etiska regler ska läkaren iakttaga tystlåtenhet om all information rörande enskild patient, och vi vill med detta uttalande markera att det självklart även gäller sociala medier, säger Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets etik och ansvarsråd.

Patienter kan lämna sitt samtycke till att identifierbara sekretessbelagda uppgifter får spridas på sociala medier men det måste då anser Läkaresällskapet och Läkarförbundet, av hänsyn till patientintegriteten, vara fråga om ett väldigt tydligt informerat samtycke.

Även om patientuppgifter avidentifieras innan de sprids i sociala medier, så finns det risk för att uppgifterna kan kombineras på ett sådant sätt att det går att identifiera en enskild patient, säger Ulrika Sandén, jurist och en av ledamöterna i Läkaresällskapets etikdelegation. Eftersom det är väldigt svårt att ta bort uppgifter som spritts på sociala medier måste det informerade samtycket i så fall vara extra tydligt, tillägger hon.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>