Stipendiater prisar för forskning på kvinnors hjärthälsa

Den 9 mars delar 1,6 miljonerklubben ut Kvinnor & Hälsas stipendium till fyra stipendiater som forskar inom kvinnors hjärthälsa.

Stipendierna delas ut av socialminister Lena Hallengren (s) under 1,6 miljonerklubbens årliga hjärtkampanj, Woman in Red, i Stockholm den 9 mars.

Woman in Red kvällen bjuder på vetenskapliga föredrag med professor Karin Schenck-Gustafsson, och professor Mai-Lis Hellénius. Föredragen varvas med underhållning av Babben Larsson, Shirley Clamp, Mark Levengood, Maria & Robert Wells. Kvällens moderator är Alexandra Charles, ordförande 1,6 miljonerklubben.

Stiftelsen Kvinnor & Hälsas stipendiater är:

Forskningsstipendium 100 000 kr tilldelas:

  • Doktorand Helena Norberg, farmacie magister. Inst. för Folkhälsa och klinisk medicin, Inst. för Integrativ Medicinsk Biologi (IMB) vid Umeå Universitet. ”Hur säkerställer vi jämlik behandling av hjärtsvikt?”
  • Med.dr. Daniel Hertzberg, ST läkare anestesi, KI, ”Är akut njurskada bland patienter som genomgått kranskärlskirurgi vanligare hos kvinnor?”

Forskningsstipendium 50 000 kr tilldelas:

  • Med.dr. Mirjam Ljunggren, ST-läkare lungmedicin, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. ”Sömnapné kan ha stor effekt på hjärt-kärlsjukdom bland kvinnor”.
  • Med.dr. Mona Ahmed, ST läkare i kardiologi, ”Hur hjärtinfarkt bland kvinnor med åderförkalkning kan förebyggas”.

I år är det 15 år sedan den landsomfattande kampanjen Woman in Red startade. En folkbildande kampanj som sprider kunskap om allt som rör kvinnors hjärthälsa. Kampanjen pågår i 18 städer runtom i landet. Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa skapades av 1,6 miljonerklubben.