Stipendiater prisar för forskning på kvinnors hjärthälsa

Den 9 mars delar 1,6 miljonerklubben ut Kvinnor & Hälsas stipendium till fyra stipendiater som forskar inom kvinnors hjärthälsa.

Stipendiater prisar för forskning på kvinnors hjärthälsa 1Stipendierna delas ut av socialminister Lena Hallengren (s) under 1,6 miljonerklubbens årliga hjärtkampanj, Woman in Red, i Stockholm den 9 mars.

Woman in Red kvällen bjuder på vetenskapliga föredrag med professor Karin Schenck-Gustafsson, och professor Mai-Lis Hellénius. Föredragen varvas med underhållning av Babben Larsson, Shirley Clamp, Mark Levengood, Maria & Robert Wells. Kvällens moderator är Alexandra Charles, ordförande 1,6 miljonerklubben.

Stiftelsen Kvinnor & Hälsas stipendiater är:

Forskningsstipendium 100 000 kr tilldelas:

  • Doktorand Helena Norberg, farmacie magister. Inst. för Folkhälsa och klinisk medicin, Inst. för Integrativ Medicinsk Biologi (IMB) vid Umeå Universitet. ”Hur säkerställer vi jämlik behandling av hjärtsvikt?”
  • Med.dr. Daniel Hertzberg, ST läkare anestesi, KI, ”Är akut njurskada bland patienter som genomgått kranskärlskirurgi vanligare hos kvinnor?”

Forskningsstipendium 50 000 kr tilldelas:

  • Med.dr. Mirjam Ljunggren, ST-läkare lungmedicin, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. ”Sömnapné kan ha stor effekt på hjärt-kärlsjukdom bland kvinnor”.
  • Med.dr. Mona Ahmed, ST läkare i kardiologi, ”Hur hjärtinfarkt bland kvinnor med åderförkalkning kan förebyggas”.

I år är det 15 år sedan den landsomfattande kampanjen Woman in Red startade. En folkbildande kampanj som sprider kunskap om allt som rör kvinnors hjärthälsa. Kampanjen pågår i 18 städer runtom i landet. Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa skapades av 1,6 miljonerklubben.