Hem TEKNIK Äldre utestängs från det digitala samhället

Äldre utestängs från det digitala samhället

Publicerat av: Redaktionen

Sverige har världens sjunde äldsta befolkning och vi blir allt äldre i takt med förbättrade levnadsvillkor. Samtidigt växer det digitala utanförskapet när analoga tjänster blir digitala.

Äldre utestängs från det digitala samhället 3En ny undersökning från Doro visar att 53 procent av de svenska vårdgivarna är oroade för att äldre inte
kommunicerar när de behöver hjälp och 46 procent av de äldre uppger att de har dåligt digitalt
självförtroende. Med fler seniorer i samhället ställs det högre krav på en mer inkluderande
digitalisering.

En miljon människor lever i digitalt utanförskap, enligt Internetstiftelsens rapport Svenskarna och Internet.
Av dem är ungefär tre fjärdedelar eller 746 000 personer över 65 år. Sveriges regering har satt upp höga
mål med digitaliseringspolitiken. I globala jämförelser betraktas redan Sverige som ett av världens
ledande länder när det gäller digitalisering. Det innebär att flera av tjänsterna, exempelvis för sjukvården,
kollektivtrafiken och pensionen, som tidigare utfördes analogt nu görs via dator eller mobil. Det
underlättar för generationerna som vuxit upp med eller hunnit anpassa sig till den snabba omställningen.
Men det finns en stor grupp som lämnas bakom.

– Att de äldre lätt hamnar i ett digitalt utanförskap är en tendens vi ser allt för ofta. Vi på Doro
försöker göra något åt det här. För att vi inte ska låsa fast människor i digitalt utanförskap krävs
att vi satsar på inkludering från samhällets sida och säkerställer att det finns alternativ för den
som inte klarar av att hantera ny digital teknik. Men framförallt att samhället stöttar och bidrar för
att ge alla möjlighet att få introduktion och hjälp att hantera ny digital teknik säger Carl-Johan
Zetterberg, VD på Doro.

En undersökning genomförd på uppdrag av Doro visar att bland personer över 65 år uppger 82% att de
har problem med synen, 42% med motoriken och 29% mer eller mindre nedsatt hörsel. Något som med
stor sannolikhet lett till att 46% uppger att de också har dåligt digitalt självförtroende. Trots detta är
många av dagens smartphones och tekniklösningar inte anpassade efter deras behov.

– Hemtjänst och äldreomsorgen behöver ta ett större ansvar även för den digitala omsorgen; på
samma sätt som hemmet behöver städas och maten lagas, behöver bredbandet kopplas in och
hållas efter. Det tjänar både samhället och individen på säger Carl-Johan Zetterberg, VD på
Doro.

Sett till ålder är det genomgående de äldsta som använder samhällstjänsterna i lägst utsträckning, i
synnerhet de över 75 år, enligt Internetstiftelsens rapport från 2019. Det visar på ett behov av att anpassa
både applikationen och de elektroniska produkterna för att möta upp våra äldre. På så vis kan alla gynnas
av Sveriges raket-digitalisering.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>