Hem NYHETER Strukturerad uppföljning och effektiviserad vård med ny applikation – RehabkompassenTM

Strukturerad uppföljning och effektiviserad vård med ny applikation – RehabkompassenTM

Publicerat av: Redaktionen

En applikation som ska ge bättre bedömning av vårdbehov har tagits fram vid Norrlands universitetssjukhus.

Strukturerad uppföljning och effektiviserad vård med ny applikation - RehabkompassenTM 2

Xiaolei Hu

Med hjälp av enkätsvar i 1177 vårdguiden ska vården kunna individanpassas och möjliggöra för patienten att följa sin egen hälsoutveckling.

Systemet som kallas Rehabkompassen testas nu för patienter som rehabiliteras efter stroke, men specialistläkare Xiaolei Hu som utvecklat applikationen ser stor potential i att anpassa systemet till fler diagnosgrupper.

Utifrån enkätsvar som patienten själv fyller i om sitt mående via 1177 Vårdguiden innan besöket till sjukhuset skapar Rehabkompassen automatiskt en lättöverskådlig bild över strokepatientens komplexa problematik. Bilden beskriver inom vilka områden patienten har besvär vilket tydliggörs med färgerna rött, gult och grönt som illustrerar om patienten har stora, måttliga eller inga besvär inom respektive område.

– Innan besöket kan sjukvårdpersonal enkelt klicka på patientens Rehabkompassbild för att se till att rätt profession och kompetens finns tillgänglig utifrån patientens behov. Under besöket kan Rehabkompassen användas av sjukvårdpersonal som diskussionsplattform med patienter eller kollegor, och synliggöra patientbesvär – med betydande tidsbesparing, förklarar Xiaolei Hu.

Mer individanpassad och strukturerad uppföljning

Med en effektivare och mer individanpassad vård kan besöket på sjukhuset bli kortare, vilket sparar tid för både patienten och sjukvården. Svaren ur enkäten kan också underlätta konsultation på distans vilket ger en mer jämlik vård även för patienter i glesbygd. Enkätsvaren och de illustrativa bilderna gör även att patienten lättare kan följa sin egen utveckling och det blir enklare att fånga upp patienter där man ser en försämring.

– Många patienter uttrycker också att det vid ett läkarbesök kan vara svårt att komma ihåg hur man mått och vilka besvär man haft den gångna tiden. Istället kan det vara lättare att i lugn och ro fylla i enkäten hemma, säger Xiaolei Hu.

Från pappersenkäter till digital applikation

Rehabkompassen utvecklades först som pappersenkäter redan 2015, och utvärderades med positivt resultat på stroke- och TIA-patienter. Dock innebar pappershanteringen ett tidskrävande administrativt arbete. Med hjälp av Region Västerbottens medicintekniska forskningsavdelning MT-FoU utvecklades därför den digitala versionen. Det sista steget har varit att integrera enkäten som en del av 1177 Vårdguiden för att patienten enkelt och säkert ska kunna fylla i enkäten hemma, och för att informationen ska kunna sparas för senare uppföljning.

Nu ligger fokus på att låta patienter och sjukvårdpersonal testa applikationen för att göra den så användarvänlig som möjligt för målgruppen, samt studera de hälsoekonomiska aspekterna. Detta görs inom ramen för ett forskningsprojekt finansierat av Vinnova, i samarbete med strokerehabiliteringsenheter i hela Sverige. Nyligen beslutades även att testa applikationen vid Neurorehab Dagvård vid NUS för patienter drabbade av hjärntrauma, främst hjärnskakningar, och Xiaolei ser stora möjligheter med att använda Rehabkompassen även inom fler områden.

– När väl systemet finns på plats är det enkelt att byta ut frågorna så att de passar en annan patientgrupp. Jag tror systemet kan vara till nytta inom de flesta kroniska sjukdomar och diagnoser som kräver lång uppföljning, säger Xiaolei Hu.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>