Sverige i topp avseende  transparens inom vården
Hem NYHETER Sverige i topp avseende  transparens inom vården

Sverige i topp avseende  transparens inom vården

Publicerat av: Redaktionen

Sverige har den högsta transparensen inom vårdkvalitet av 32 undersökta länder i en studie av KPMG International.

Sverige får i studien även bra resultat inom transparens avseende personlig vårddata, finansiell data och Sverige i topp avseende  transparens inom vården 2patientupplevelse. Inom vårdkvalitet tittar man bland annat på kriterier som överlevnadsstatistik, väntetider och vårdrelaterade infektioner. Totalt sett placerar sig Sverige på tredje plats i studien där Danmark och Finland är etta och tvåa.

”Transparens är viktigt för vårdsektorn. Om det finns tillgängligt samt är relevant information kan patienternas förväntningar enklare mötas vilket i sin tur skapar mer effektiv vård”, säger Stefan Lundström, ansvarig för hälsa- och sjukvård på KPMG Sverige.

Ett transparent sjukvårdssystem kännetecknas av att relevant, lättillgänglig och tillförlitlig information anpassad för viktiga intressentgrupper som patienter och vårdpersonal finns att tillgå. Begreppet transparens inom sjukvård är omtvistat. För denna studie har en genomgång av tillgänglig litteratur på området, samt intervjuer med experter gjorts. Mot bakgrund av denna genomgång har KPMG valt att undersöka transparens på följande sex områden; vårdkvalitet, patientupplevelse, finansiella tal, styrning, personlig vårddata samt kommunikation av vårddata. Mängden data är dock inte det viktigaste kriteriet för att uppnå transparens och få bra resultat i studien.

”Kvalitet på data är viktigt om man ska mäta transparens inom vårdsektorn. Ofullständig, icke-jämförbar eller daterad data kan snarare leda till fel beslut i organisationerna. Det kan i sin tur minska exempelvis läkares incitament att redovisa vad de gör”, fortsätter Stefan Lundström.

När det kommer till transparens avseende personlig vårddata hamnar Sverige högt. Transparensen för den enskilde patienten skulle kunna bli bättre om det fanns tillgång till patientjournaler elektroniskt och om ett nationellt elektroniskt system för patientdata upprättades. Länder som placerar sig högt här är exempelvis Finland och Norge där det finns enhetligt system för detta.

Inom transparens avseende finansiell data placerar sig Sverige bra eftersom alla vårdinrättningar publicerar årsredovisningar granskade av oberoende revisorer. Men utförligare redovisning av bland annat betalningar och gåvor skulle kunna förbättra resultatet ytterliagre.

”I Sverige har tjänsten 1177 vårdguiden underlättat för svenska patienter av jämföra vårdinrättningar. Myndigheten för Vårdanalys bidrar också i viss utsträckning till löpande utvärdering av vårdsektorn i landet. Även om Sverige totalt sett också ligger i topp i studien så finns det dock förbättringsmöjligheter.”,säger Stefan Lundström.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>