Sveriges första digitala vårdtjänst för medicinsk ADHD-behandling ute

Att öka tillgängligheten och digitalisera vårdflödet för behandling av patienter med ADHD har varit drivkraften bakom skapandet av vårdtjänsten ADHDdoktorn.

Sveriges första digitala vårdtjänst för medicinsk ADHD-behandling ute 1När andra digitala vårdtjänster har hamnat i blåsväder och tjänsternas legitimitet ifrågasätts i stort, lanserar Eira Health en helt ny tjänst för medicinsk ADHD-behandling online.

– Vi har en helt annan utgångspunkt för vår tjänst, den är högspecialiserad och vänder sig till en väldigt specifik patientgrupp, vuxna med fastställd ADHD-diagnos, förklarar Ann Fatton, en av grundarna med lång erfarenhet av eHälsa och IT-entreprenörskap.

Idag finns flertalet privata vårdalternativ för neuropsykiatriska utredningar, men när det kommer till medicinsk behandling är utbudet mer begränsat. Ruth Kizza Bohlin och Eleonore Rydén, psykiater och medgrundare, har lång erfarenhet av landstingsbaserad ADHD-vård och konstaterar att där finns stora utmaningar när det gäller tillgänglighet och kontinuitet för patienterna, ett behov som bara ökar. Speciellt finns utmaningar för jämlik vård över hela landet.

– Vi vill avlasta befintlig vård och skapa nya möjligheter för patienter där ADHD-vården är svårtillgänglig, med hjälp av digitala verktyg och behandlingsstöd. Det är väldigt viktigt för oss att den vård vi erbjuder är säker och högkvalitativ, därför kräver vi provtagningar för att bl. a. kontrollera drogfrihet under behandlingen.

Lanseringen av tjänsten idag är första steget på väg mot grundarnas vision: en med hjälp av senaste tekniken inom AI och deep learning anpassad och skräddarsydd tjänst, där vissa delar av behandlingsprocessen kan automatiseras på ett smart sätt.