Hem NYHETER Telia lanserar ny tjänst för barn med inflammatorisk tarmsjukdom

Telia lanserar ny tjänst för barn med inflammatorisk tarmsjukdom

Publicerat av: Redaktionen

Telia HomeCare – IBD Home, som idag används av vuxna inom den svenska sjukvården, görs nu tillgänglig för barn från fyra år och uppåt.

Telia lanserar ny tjänst för barn med inflammatorisk tarmsjukdom 3Tjänsten ska stödja patienterna att hantera sin egen hälsa under dygnets alla timmar oberoende av var de befinner sig. Med hjälp av en app i mobilen får barn diagnostiserade med IBD (tex Crohns sjukdom och Ulcerös kolit) möjlighet att använda IBD Home för effektiv vård i hemmet. Målet är att öka tillgängligheten till vården och förbättra patienternas livskvalitet.

Distansmonitorering av IBD (Inflammatorisk tarmsjukdom) används redan idag inom den svenska vuxensjukvården men introduceras nu även för barn från fyra år och uppåt. Många av de här barnen tvingas lägga mycket tid på att besöka sjukvården vilket innebär frånvaro från både skola och fritid. Med tjänsten IBD Home får barn en helt annan frihet och kan sköta sina kontroller hemma eller där de befinner sig på ett betydligt enklare sätt.

Via en app i mobilen kan patienter på egen hand göra mätningarna av inflammationsmarkören f-kalprotektin. Appen ger även patienterna möjligheten att rapportera sina symptom i syfte att sätta in rätt åtgärder för att hindra ett insjuknande i ett vårdkrävande skov. På så sätt kan man följa sjukdomsförloppet mer kontinuerligt och agera proaktivt och skapar fördelar för patienter, vårdgivare och samhället. Målet är att öka tillgängligheten till vården och förbättra patienternas livskvalitet.

-IBD hos barn och ungdomar anses vara en aggressivare form av sjukdomen med mer utbredd tarminflammation och ett mer aktivt sjukdomsförlopp. Att insjukna i en kronisk tarmsjukdom under barndomen påverkar livskvaliteten för de drabbade familjerna men kan också ha en långtgående inverkan på patienternas framtida möjligheter att genomföra studier, påbörja en yrkeskarriär och bilda familj. Det känns därför mycket betydelsefullt att få möjlighet att göra livet enklare för alla dessa patienter, berättar Nina Bake, Chef Digital Health, Division X TeliaCompany.

Med IBD Home får patienterna ta provet hemma i lugn och ro och provsvaret är omedelbart tillgängligt i appen och förs samtidigt över till ansvarig vårdpersonal på barnkliniken.

Möjligheten för patienterna att följa sin sjukdom i appen bidrar till att de känner sig mer delaktiga och underlättar att ta ett större ansvar för sin hälsa. Den snabba återkopplingen och att slippa gå runt och vänta på provsvar gör att barnen och anhöriga känner mindre oro.

– Det glädjer mig att barn och ungdomar med IBD nu också kan erbjudas den här tjänsten. För den unga generationen känns det förmodligen än mer naturligt att använda mobilen i kommunikationen med sjukvården. Digitala lösningar, som IBD Home, kan förhoppningsvis också öka patienternas delaktighet i vården av den egna tarmsjukdomen. För oss i vården kan digitala hjälpmedel förmodligen hjälpa oss att tidigare identifiera de barn och ungdomar som har en aktiv tarminflammation och behöver förbättrad behandling. Med digitala kommunikationslösningar kan barn och ungdomar med IBD göras mer delaktiga i vården och vi inom vården kan bättre fördela våra resurser till de barn och familjer som behöver dem mest. Vården behöver anpassas så att den stödjer de unga patienterna i deras vardag och så lite som möjligt inkräktar på deras skolgång och fritidsaktiveter, menar Petter Malmborg barnläkare och överläkare från Sachsska barn- och ungdomssjukhusets enhet för pediatrisk gastroenterologi och nutrition.

Telia HomeCare tjänsten går även att använda för monitorering av bland annat högt blodtryck, hjärtsvikt, diabetes och KOL och är en del av Telias satsning inom vård och hälsa.

– Tillsammans med våra partners kan Telia accelerera införandet av nya innovativa, digitala tjänster för vård och patienter. Målet är att underlätta för vårdenheter som vill stötta sina patienter med digitala tjänster. Telia ansvarar för att leverera en sammanhållen tjänst som innehåller hårdvara, mjukvara, logistik, drift och support, förklarar Nina Bake, Chef Digital Health, Division X TeliaCompany.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>