Tolkvox: Barn behöver inte tolka åt sina föräldrar. Lösningarna finns.

Socialstyrelsen presenterade idag sin rapport “Barn och andra anhöriga som översätter och medlar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård”.

Barn som undersöks av läkare.

Rapporten konstaterar att barn i stor utsträckning agerar tolkar åt sina föräldrar och att detta kan få vittgående negativa konsekvenser, för såväl individer och familjer. Bland annat äventyrar det patient- och rättssäkerhet.

Tolkvox AB:s VD Mattias Schain kommenterar rapporten så här:

– Att problemet alls existerar handlar i grunden bara om att offentlig sektor är för långsam med att ta till sig de lösningar marknaden har skapat.

– Som exempel, har medarbetare hos de myndigheter som tecknat avtal med Tolkvox alltid en kvalificerad tolk till hands i mobilen. Då behöver barnen aldrig tolka.

Tolkvox AB tillhandahåller sedan hösten 2017 Sveriges myndigheter med kvalificerade tolkar från tretton länder, vilket har fyrdubblat antalet tillgängliga tolkar i Sverige. På ett knapptryck når användarna tolkar mellan engelska och 178 olika språk.