Unga med psykisk ohälsa, självskadebeteende och självmordstankar

Allt fler unga lider av psykisk ohälsa, självskadebeteende och/eller självmordstankar.

Samtidigt kan vi se att det fortfarande är tabu att prata om psykisk ohälsa. Vad beror detta på och vad säger forskningen om denna utveckling?

Författaren har gått igenom den samlade forskningen inom detta område, och i den här boken delar hon på ett lättillgängligt sätt med sig av sina erfarenheter av och sin kunskap om ett både angeläget ämne och aktuellt samhällsproblem.

Boken tar avstamp i författarens egna smärtsamma upplevelse av en älskad dotters psykiska ohälsa, självskadebeteende och självmord. Sedan följer en strukturerad och pedagogisk redovisning av forskningen inom detta fält, som ger stöd och kunskap åt alla som i sina professioner möter unga med psykisk hälsa och självskadebeteende. Boken vänder sig till studenter inom socionomprogrammet, psykologprogrammet och andra utbildningar inom bland annat socialpsykologi liksom till yrkesverksamma inom det sociala arbetets praktik.