Unilabs satsar på molekylär patologi

Unilabs mål är att stödja den kliniska utrednings- och vårdprocessen med komplett diagnostik och korta svarstider. Vi strävar hela tiden efter att ligga i framkant inom patologisk diagnostik i Sverige.

Unilabs satsar på molekylär patologi 1
Helena Gille, regionchef för patologi- och cytologiverksamheten i Stockholm

Som ett led i detta har vi under våren 2020 etablerat ett nytt molekylärpatologiskt laboratorium i Solna. Vi gör detta för att möta våra kunders ökande behov av molekylära analyser för individanpassade behandlingar.

Vår etablering är den första i Stockholmsområdet och vi kommer att erbjuda analyser till alla våra kunder liksom till andra intresserade kunder och patologilaboratorier i Sverige.

Vi kommer att sätta upp analyser efter kundernas behov och först ut är en genexpressionsanalys för brösttumörer, PAM50 (Prosigna), berättar Helena Gille, regionchef för Unilabs patologi- och cytologiverksamhet i Stockholm.

PAM50 ingår från årsskiftet i det nationella vårdprogrammet för bröstcancer hos kvinnor > 50 år med lymfkörtelnegativ, ER-positiv, HER2-negativ bröstcancer, där det finns osäkerhet kring tumörens riskkategorisering inför val av cytostatikabehandling. Analysresultatet blir ett beslutsstöd i valet av när cytostatikabehandling förväntas ge nytta eller när det kan undvikas utan ökad risk för återfall och förväntas ge stora hälsovinster för den enskilda patienten.

Nyfiken? Läs mer i Informationsblad om PAM50 (Prosigna) genexpressionsanalysen vid bröstcancer.
Eller kontakta oss via mail.

Fördjupad information av patolog: Lorand Kis.