Vaccinationstakten kan öka ytterligare om man undviker ett antal praktiska hinder
Hem COVID-19 Vaccinationstakten kan öka ytterligare om man undviker ett antal praktiska hinder

Vaccinationstakten kan öka ytterligare om man undviker ett antal praktiska hinder

Publicerat av: Redaktionen

Viljan att återgå till en normal vardag är stor bland Sveriges invånare och 88 procent är positiva till att vaccinera sig mot Covid-19.

Samtidigt kan praktiska hinder som komplicerad tidsbokning, lång restid och platsval göra att vaccinationerna går långsammare än nödvändigt.

Lösningen kan finnas i att förstå vad som driver vaccineringsbeslutet, och vad som kan hindra personer från att vaccinera sig snabbt. En ny rapport från samhällsutvecklaren Ramboll listar ett flertal rekommendationer för att öka vaccineringen.

Ramboll har frågat 1017 respondenter från hela Sverige om deras syn på vaccinering. Resultaten som kommer fram är i stort positiva. 88 procent av de tillfrågade anger att de är helt säkra på att det kommer att vaccinera sig, eller har påbörjat eller slutfört sin vaccinering.

–  Det är tydligt att svenskarna är trötta på pandemin. Generellt vill vi vaccinera oss så snart som möjligt och det gäller för hela befolkningen. Att så många är helt säkra på att de kommer att vaccinera sig är mycket positiva siffror. Det är viktigt att förstå vad som driver vaccineringsbeslutet och vilka motiv som finns. Motivationen att skydda andra har visat sig vara en viktig faktor, säger Evelina Gunnarsson, beteendeekonom på Ramboll.

–  Vi människor har en tendens att skjuta upp, eller inte alls utföra, saker som vi uppfattar som tidskrävande eller komplicerade. Hinder som kan verka obetydliga kan i praktiken vara avgörande för om vaccinationen blir av eller inte, förklarar Gunnarsson.

Trots den stora efterfrågan på vaccin uppger de svarande i studien att det också finns hinder för att de ska genomföra sin vaccination. Resultaten visar att det finns en risk att invånare skjuter upp vaccinationer av praktiska skäl t.ex. svårighet att få/välja en tid. Många uppger att de vill kunna välja tid själva, boka online och vaccinera sig på andra tider än dagtid och vardag.

I valet mellan att inom fem dagar få en tid tilldelad till sig samma dag som vaccineringen, eller att vänta tre veckor för att boka tid själv så valde 75% det senare alternativet.

– Även om vaccineringen av befolkningen fortlöper på ett bra sätt finns det vissa faktorer som kan sakta ner processen. Många är lite för bekväma vad gäller tid, plats och bokningssätt. Om det visar sig att denna inställning följer med in i det personliga beslutet om vaccinering så kan det skapa osäkerhet. Det är också viktigt att förstå att beteenden skiljer sig åt. Att exempelvis erbjuda vaccination dag- och kvällstid kan underlätta för den del av befolkningen som är osäkra kring vaccinering, säger Clara Leandersson, national- och beteendeekonom på Ramboll.

Geografiska och gruppvisa skillnader

Vaccinationstakten kan öka ytterligare om man undviker ett antal praktiska hinderDet finns geografiska skillnader i svaren och det behöver tas i beaktande när man fortsätter att förbättra och genomföra vaccinationerna i Sverige. Ett exempel är att invånare i Övre Norrland upplever att det största hindret är att behöva lämna arbetet på dagtid för att genomföra sin vaccination. Trots att avstånden i Stockholmsregionen generellt är kortare än i Övre Norrland så är det ändå där som invånarna upplever praktiska hinder i störst utsträckning, t.ex. svårigheter med att transportera sig säkert till en vaccinationsplats.

Undersökningen visar också att de flesta väljer på samma sätt som deras närmsta omgivning. Svarande som uppger att de inte vill vaccinera sig känner alltså någon person som inte heller vill göra det, i högre utsträckning än övriga svarande. Den vanligaste orsaken till att inte vilja vaccinera sig är oro för biverkningar.

Rekommendationer baserade på invånarnas svar

Baserat på invånarnas svar i undersökningen (genomförd i maj 2021), och tidigare forskning om vad som visat sig ha bevisad effekt för att öka vaccinupptag, har beteendeekonomerna på Ramboll tagit fram en lista med konkreta åtgärder som minskar risken för att individer skjuter upp, eller inte genomför, vaccineringen (både första och andra dosen).

  • Undanröj hinder och gör det så enkelt som möjligt:
  • Erbjud vaccinering både dag- och kvällstid
  • Erbjud vaccinering på arbetsplatser
  • Tilldela individer vaccinationstider med god framförhållning, t.ex. till andra dosen
  • Kommunicera ut information om telefonbokning till grupper som föredrar det
  • Rama in informationen så att den får individer att prioritera vaccineringen genom att få dem att känna sig utvalda och viktiga.
  • Informera om konsekvenser av att utebli från sin vaccinationstid. t.ex. i SMS-påminnelser med utgångspunkt i vad som motiverar individers vaccinering eller genom att framhäva eventuella kostnader för uteblivelser. (Exempel: påminn om att personen genom sin vaccination skyddar andra från smitta)
  • Kommunicera vid första vaccinationstillfället vikten av att ta sin andra dos. Få individer att förplikta sig att ta den andra dosen genom att bekräfta det inför vaccineringspersonalen. (Exempel: ge personen en bokad tid för dos 2 i samband med att hen får dos 1)
  • Skicka ut SMS-påminnelser för både första och andra dosen. SMS-påminnelser minskar sannolikheten för att individer glömmer att komma till sin tid.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>