Vi förväntar oss stark efterfrågan från USA

Zoomability har nu skrivit avtal med Livning Spinal i USA, en huvudsakligen Internetbaserad försäljare av mobilitetsprodukter för rullstolsburna personer, som funnit på marknaden i 9 år.

Vi förväntar oss stark efterfrågan från USA 1Det tillsammans med Zoom-USA, som drivs av McCabe Outdoor Mobility, har vi tagit ett steg mot den stora generella marknaden för mobilitetsprodukter för rullstolsburna i Nordamerika.

Sedan 2014 har USA varit Zoomabilitys största och viktigaste marknad genom det avtal som då ingicks med Independens Fund, en välgörenhetsorganisation som hjälper skadade krigsveteraner komma tillbaka in i samhället.

Det öppnade också dörren mot andra organisationer som hjälp krigsveteraner såsom Freedom Alliance och Semper Fi.

Totalt har vi via dessa kanaler sålt dryga 500 Zoom Uphill® i USA, men veteranmarknaden är relativt begränsad. Med våra nya samarbetspartners når vi nu den breda marknaden med nära 4 miljoner personer som är rullstolsburna. Marknaden för olika typer av rullstolar i USA var för övrigt 2,5 miljarder dollar 2018 enligt statista.com, vilket är dubbelt upp mot europamarknaden.

Totalt räknar man med att det finns drygt 11 miljoner över 15 år i USA som har svårt att ta sig fram på egen hand utan hjälpmedel.

Vi ser redan nu en klart starkare efterfrågan tack vare det arbete som McCabe gjort i år trots coronapandemin. De har nu sålt allt vi kunnat leverera till dem i år. Nu är 5 Zoomar till på väg över till USA och ytterligare 5 till ska skickas så snart produktionen kommit igång igen i början av augusti.

Vi förbereder oss nu på en ökad produktionstakt för att kunna möte den ökade efterfrågan vi ser.