Antikroppstest covid-19

Enligt FHM:s senaste rekommendationer kan du träffa äldre anhöriga på tex äldreboenden om du har antikroppar mot Covid-19.

Antikroppstest covid-19 1Givetvis ska man även följa övriga rekommendationer som ges.

Lifelab erbjuder ett antikroppstest för Covid-19 (IgM och IgG) som är ett professionellt och kvalitativt in vitro test (IVD), som ger svar på om man bär på antikroppar inom 15 minuter. Testet visar om man har antikroppar för Covid-19. Snabbtestet är CE-märkt och därför godkänt för att användas på den Europeiska marknaden.

Tester som mäter antikroppar går idag att göra hos många aktörer, men köerna är långa och det finns endast på vissa orter. I dagsläget finns det inget antikroppstest för privatpersoner att köpa som de kan utföra själva.

Lifelab vill därför att testerna ska nå fler människor över hela landet och inte bara koncentrerat till större städer. Testet är utvecklat för professionellt bruk och det måste utföras av utbildad vårdpersonal.