Vinnova tilldelar Camanio Care forskningsmedel för 5G-utveckling

Vinnova har beslutat att stödja Camanio Cares vidareutveckling av välfärdsteknologi för 5G inom ramen för EU-satsningen Eureka.

Vinnova tilldelar Camanio Care forskningsmedel för 5G-utveckling 1Camanio Care är en av sju svenska aktörer inom projektet ”E! kluster Celtic-Plus Health5G – Future eHealth Powered by 5G” och beviljas ersättningsstöd på totalt drygt 700 000 kronor under tre år.

Camanio Care driver en långsiktig satsning på 5G (femte generationens nätverk) för uppkopplad välfärdsteknik, bland annat i samarbete genom KTH. Vinnovas beslut bidrar till att finansiera Camanio Cares vidareutveckling av välfärdsteknologi för att dra nytta av möjligheterna inom 5G.

– Vi är övertygade om att 5G kommer lyfta välfärdsteknik till en ny nivå genom att göra uppkopplade produkter och tjänster snabbare och smartare. Det kommer bidra till ökad tillgänglighet och kvalitet inom vård och omsorg. Vi är glada över att ingå i detta internationella projekt, samverka internationellt och få delfinansiering via Vinnova, säger Daniel Berlin, CTO på Camanio Care.

Vinnova beslutar om tilldelning av medel ett år i taget, men reserverar pengar för hela projektet och avser att bevilja de reserverade medlen så länge projektplan och andra villkor följs. Projektet avslutas 2021.