Virus- och pandemifonden – Svenska Sällskapet för Viroligi har beviljats 90-konto
Hem NYHETER Virus- och pandemifonden – Svenska Sällskapet för Viroligi har beviljats 90-konto

Virus- och pandemifonden – Svenska Sällskapet för Viroligi har beviljats 90-konto

Publicerat av: Redaktionen

Svenska Sällskapet för Virologi är en ideell förening som grundades för 15 år sedan med målsättningen att skapa en plattform för svensk virusforskning.

Virus- och pandemifonden – Svenska Sällskapet för Viroligi har beviljats 90-konto

Som följd av coronapandemin, och för att stärka svensk virusforskning, har sällskapet startat Virus- och pandemifonden.

Nu har den beviljats 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

– Detta är ett stort ljus i det övriga pandemimörkret! Det är otroligt värdefullt för oss och en kvalitetsstämpel på vår verksamhet, säger Niklas Arnberg, sällskapets ordförande och professor i virologi vid Umeå universitet.

När det Svenska Sällskapet för Virologi grundades var den främsta målsättningen att samla virusforskare från hela Sverige för att diskutera virusforskning, virusorsakade sjukdomar och utbyta lärdomar. Vad som då var ett mindre möte med engagerade virusforskare har nu utvecklats till att bli ett större arrangemang som varje år bjuder in världsledande virusforskare. När Coronapandemin slog till mot världen i början av 2020 ville sällskapet starta en fond för att stötta svensk virusforskning. Resultatet blev Virus- och pandemifonden, vars huvudsakliga målsättning är att stärka virusforskning så att vi kan bekämpa virusorsakade sjukdomar och förbereda oss mot framtidens virusorsakade pandemier. För att nå ut brett med sin nya verksamhet och kunna samla in medel på ett tryggt sätt ansökte föreningen om ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll.

– Det ökar trovärdigheten i verksamheten något otroligt och är ett helt nödvändigt steg för oss. Den här pandemin har en förödande påverkan på samhället med hög dödlighet, sjuklighet, en otrolig belastning på vården och väldigt många företag och hela branscher som går på knäna. Också andra virus, så som vinterkräksjukan och influensan, har stor påverkan på samhället även under icke pandemiska år, något som vi vill bekämpa med forskning som leder till nya läkemedel och nya vacciner, säger Niklas Arnberg.

Vill öka förståelsen för virussjukdomar

Idag finns det bara läkemedel mot färre än tio virus, och vi har vacciner mot ungefär lika många, men det saknas både läkemedel och vaccin mot hundratals andra virus. Efter utbrottet av SARS/MERS i början av 2000-talet har WHO utlyst globalt nödläge sex gånger, och alla gånger har det varit på grund av olika typer av virus. Med anledning av det tog WHO fram en plan där man pekar ut drygt tio infektionssjukdomar, alla orsakade av virus, som man vill att det ska forskas mer om eftersom de är farliga och för att vi saknar läkemedel och vacciner mot dessa. Niklas Arnberg menar att Virus- och pandemifonden är ett svar på WHO:s uppmaning – att det måste forskas mer kring virus.

– Virusinfektioner kostar sannolikt svenska samhället mångmiljardbelopp varje år, en summa som skulle kunna minskas avsevärt om vi hade fler vaccin och olika läkemedel som fungerar mot virus. Vi har stora ambitioner för fonden, som inte bara ska stärka svensk virusforskning utan också öka förståelsen för virusinfektioners påverkan på hela samhället, säger Niklas Arnberg och fortsätter:

– Vi är väldigt tacksamma över att Svensk Insamlingskontroll också tycker att det vi gör, och ämnar att göra i framtiden, är något bra. Med 90-konto hoppas vi att det går lättare att övertyga människor och företag att stötta oss. Nu har vi blivit granskade och kontrollerade av den högsta instansen som finns i Sverige för ideell verksamhet, vilket känns väldigt tryggt, avslutar Niklas Arnberg.

Svensk Insamlingskontroll följer upp att insamlade pengar används på rätt sätt

Varje år ska organisationer med 90-konto skicka in sina räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll som följer upp att de insamlade pengarna går till rätt saker. Minst 75 procent av de totala intäkterna ska gå till ändamålet och högst 25 procent får gå till kostnader för insamling och administration. Varje år ska en årsredovisning upprättas som ska granskas av en auktoriserad revisor. I förvaltningsberättelsen ska det tydligt beskrivas hur organisationen har arbetat med sitt ändamål, vilka resultat som har uppnåtts och vilken effekt de har haft.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>