​Korrekt läkemedelslista kan rädda liv

För att undvika att patienten får i sig fel dos medicin är det viktigt att läkemedelslistan stämmer.

Måndag den 8 oktober startar den lokala kampanjen ”Har du koll på dina läkemedel?” som ska öka patientsäkerheten.

Syftet med kampanjen är att uppmärksamma vikten av en korrekt läkemedelslista och går ut på att patienten tillsammans med läkare går igenom läkemedelslistan och säkerställer att den är uppdaterad. Patienten kan sedan be apoteken justera receptlistan så att den överensstämmer med läkemedelslistan.

– En korrekt läkemedelslista är viktig för att undvika att patienten får i sig fel mängd medicin eller blandar läkemedel som inte ska tas ihop, säger kvalitets- och säkerhetssamordnare Ingrid Hugosson Wallgren.

Kampanjen pågår under vecka 41–42 och är en årligen återkommande insats där Västerbottens läns landsting tillsammans med apoteken i länet, Läkemedelskommittén och den centrala patientsäkerhetsorganisationen sätter extra fokus på att se över hälso- och sjukvårdens läkemedelslistor och apotekens receptlistor.

Nytt för i år är en ökad satsning på att nå de olika läkargrupperna med information om kampanjen.

– Samtliga läkargrupper har fått en påminnelse om kampanjen och en uppmaning att kolla listorna under den här perioden, vi hoppas att det ska ge effekt, säger Ingrid Hugosson Wallgren.

– Det är för patientens skull vi gör en sådan här insats, vi vill inte att någon ska komma till skada på grund av en läkemedelslista som inte stämmer, avslutar hon.