​Oacceptabel väntan på vård
Hem NYHETER ​Oacceptabel väntan på vård

​Oacceptabel väntan på vård

Publicerat av: Redaktionen

I oktober 2018 fick endast 76 procent av patienterna sin operation inom vårdgarantins 90 dagar.

​Oacceptabel väntan på vård 1

Karin Båtelson, förste vice ordförande Sveriges läkarförbund

Det är en minskning med nästan 10 procentenheter på fyra år. I oktober 2014 var motsvarande andel 85 procent. Stora regionala skillnaderna visar på betydande svårigheter i att erbjuda jämlik vård över hela landet. Mellan bästa och sämsta region skiljer det nästan 30 procentenheter.

– Nu måste vårdplatserna öka. Läkare måste ges tillgång till de resurser och den utrustning vi behöver för att kunna erbjuda patienterna god och säker vård. Huvudmännen måste se till att det finns tillräckligt med vårdplatser. Det går inte att kompromissa bort, säger Karin Båtelson, förste vice ordförande i Sveriges läkarförbund.

Socialstyrelsens rapport ”Öppna jämförelser 2018 – En god vård? Övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat” bekräftar återigen att väntetiderna och köerna till hälso- och sjukvården är oförsvarligt långa.

– Vårdplatser måste dimensioneras utifrån befolkningens behov av vård. Regeringen bör ge i uppdrag åt Socialstyrelsen att ta fram en sådan modell som kan stödja regionerna i planering och uppföljning, säger Karin Båtelson.

Rapporten visar vidare att situationen med överbeläggningar fortsätter att förvärras och försämringen sker snabbt. På bara ett par år har det som ansågs som extraordinär belastning under sommarmånaderna kommit att utgöra ett normaltillstånd. Sommaren 2018 var värsta sommaren hittills med närmare 10 utlokaliseringar eller överbeläggning per 100 disponibla vårdplatser. Det innebär att nästan var tionde patient vårdades på en vårdplats som saknar den kompetens, utrustning eller fysisk utformning som krävs för att säkerställa patientsäkerheten och personalens arbetsmiljö.

– Vårdplatsbrist ger inte bara en farligare vård utan det är också enormt resurskrävande med en ytterst pressad situation för personalen. Men det allvarligaste är nog att förtroendet för vården urholkas bland medborgare och det blir på sikt ett hot mot hela vår solidariskt betalda sjukvård, säger Karin Båtelson.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>