AI-baserad app kan hjälpa läkare hitta hudmelanom
Hem APP AI-baserad app kan hjälpa läkare hitta hudmelanom

AI-baserad app kan hjälpa läkare hitta hudmelanom

Publicerat av: Redaktionen

En mobilapp som använder artificiell intelligens, AI, för att analysera bilder av misstänkta hudförändringar kan med mycket stor precision diagnosticera melanom.

Det visar en studie ledd från Linköpings universitet där appen har provats på vårdcentraler. Resultaten har publicerats i tidskriften British Journal of Dermatology.

– Vår studie är först i världen med att testa en AI-baserad mobilapp för melanom i primärvården på det här sättet. Väldigt många studier har gjorts på redan insamlade bilder av hudförändringar och de studierna är relativt överens om att AI är bra på att skilja farligt från ofarligt. Vi blev nästan tagna på sängen av att ingen gjort en studie på patienter som kommer till en mottagning i primärvården, säger Magnus Falk, biträdande professor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård vid Linköpings universitet, specialistläkare i allmänmedicin och distriktsläkare vid Region Östergötland, som har lett den aktuella studien.

Hudcancerformen melanom kan vara svår att särskilja från andra hudförändringar, även för erfarna läkare. Men det är viktigt att upptäcka melanom så tidigt som möjligt, eftersom det är en allvarlig typ av hudcancer.

I dag finns inget etablerat AI-baserat stöd för bedömning av hudförändringar i svensk sjukvård.

– Läkare på vårdcentral påträffar många hudförändringar varje dag och behöver med begränsade resurser ta beslut om handläggning vid misstanke om hudmelanom. Det resulterar ofta i ett överflöd av remisser till specialistläkare eller borttagande av hudförändringar, som i majoriteten av fallen visar sig vara ofarliga. Vi ville se om AI-stödet i appen kunde prestera bättre än läkare på vårdcentral när det gäller att identifiera pigmenterade hudförändringar som farliga eller inte, i jämförelse med slutdiagnos, säger Panos Papachristou, forskare anknuten till Karolinska Institutet och specialistläkare i allmänmedicin, studiens huvudförfattare samt medgrundare till företaget som har utvecklat appen.

Och resultaten är lovande.

AI-baserad app kan hjälpa läkare hitta hudmelanom

Panos Papachristou, forskare anknuten till Karolinska Institutet och specialistläkare i allmänmedicin, studiens huvudförfattare samt medgrundare till företaget som har utvecklat appen

– För det första missade appen inga melanom. Sjukdomen är så farlig att det är grundläggande att absolut inte missa att upptäcka den. Men nästan lika viktigt är att AI-beslutstödet kunde frikänna många misstänkta hudförändringar och avgöra att de var ofarliga, säger Magnus Falk.

I studien följde läkarna på vårdcentraler den gängse rutinen för att diagnosticera misstänkta hudtumörer. Om läkarna misstänkte melanom, remitterade de antingen patienten till hudläkare som ställde diagnos, eller så skars hudförändringen bort för vävnadsanalys och diagnos.

Först efter att läkaren bestämt hur ett misstänkt melanom skulle handläggas använde han eller hon den AI-baserade appen. Denna används genom att läkaren tar en bild av hudförändringen med en mobiltelefon försedd med en förstoringslins som kallas dermatoskop. Appen analyserar bilden och ger vägledning om huruvida hudförändringen verkar vara melanom eller inte.

För att ta reda på hur bra den AI-baserade appen fungerade som beslutstöd jämförde forskarna appens svar med diagnoserna som sjukvården ställde.

Av de drygt 250 hudförändringar som undersöktes, hittade läkarna 11 melanom och 10 förstadier till cancer, som kallas in situ melanom. Appen hittade alla melanom, och missade bara ett förstadium. I de fall appen svarade att en misstänkt förändring inte var ett melanom, inklusive in situmelanom, var sannolikheten 99,5 procent att det stämde.

– Det verkar som att det skulle kunna finnas en nytta med den här metoden. Men i den här studien fick ju inte läkarna låta sitt beslut påverkas av appens svar, så vi vet inte vad som händer i praktiken om man använder ett AI-baserat beslutstöd. Så även om det här är ett väldigt positivt resultat finns det en osäkerhet och vi behöver fortsätta utvärdera verktygets användbarhet med vetenskapliga studier, säger Magnus Falk.

Forskarna planerar nu att gå vidare med en större uppföljande studie i flera länders primärvård, där användning av appen som ett aktivt beslutsstöd jämförs mot att inte använda den alls.

Studien har finansierats med stöd av Region Östergötland och Analytic Imaging Diagnostics Arena, AIDA, i Linköping, som finansieras av det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>