Allians för Skåne välkomnar utökad antikroppstestning

Från och med mitten av augusti kommer invånare i Skåne att erbjudas testning för antikroppar mot covid-19.

Allians för Skåne välkomnar utökad antikroppstestning 1
Region Skåne utökar antikroppstestningen

– Det är positivt att vi nu kan utöka antikroppstestningen i Skåne. Region Skåne har redan påbörjat antikroppstestning av hälso- och sjukvårdspersonal, men nu ger vi alla skåningar över 18 år möjlighet att testa ifall man har antikroppar för covid-19. Regionerna har ett tydligt uppdrag från regeringen att testa brett för antikroppar i befolkningen och nu levererar vi på det, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Region Skåne har slutit avtal med sex leverantörer som kommer att stå för provtagning och analys av provsvaren.

– Det har varit viktigt för oss att säkerställa att testningen kan genomföras på ett sätt så att den inte tar tid och resurser från den övriga sjukvården.

– Genom att upphandla tjänsterna för provtagning bidrar vi till att vårdcentralerna och sjukvården som helhet kan fokusera på att arbeta bort de köer och den vårdskuld som uppstått i Coronakrisens spår, säger Anna Mannfalk (M), förste vice ordförande i Hälso-och sjukvårdsnämnden.

Erbjudandet om antikroppstester kommer att finnas på ett antal orter över hela Skåne och gäller för folkbokförda i Skåne över 18 år. Egenavgiften är 200 kronor, enligt regionfullmäktiges beslut.