Arjo förvärvar ReNu Medical, ett bolag för återanvändning av medicintekniska förbrukningsartiklar

Arjo, en marknadsledande leverantör av medicintekniska produkter och lösningar, har idag tecknat avtal om att förvärva ReNu Medical Inc.

Joacim Lindoff, VD och koncernchef för Arjo.

ReNu Medical är ett amerikanskt privatägt bolag specialiserat på miljövänliga processer för återanvändning av medicintekniska, icke-invasiva förbrukningsartiklar.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på koncernens omsättning, bruttomarginal och resultat per aktie under 2018.

”Förvärvet av ReNu Medical stärker vårt erbjudande inom kompressionsbehandling, bland annat DVT*-prevention, och vi ser mycket goda möjligheter att lansera detta erbjudande även på marknader utanför USA. Förvärvet bidrar till en mer lönsam affärsmodell och ligger dessutom väl i linje med vårt hållbarhetsfokus”, säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef för Arjo.

Arjos amerikanska verksamhet har sedan 2015 haft ett framgångsrikt samarbete med ReNu Medical.

Genom förvärvet stärker koncernen sitt erbjudande till att även omfatta processer för återanvändning av exempelvis DVT-manschetter och tar en attraktiv position på den växande marknaden för återanvändning av engångsprodukter, en marknad som är under uppbyggnad i såväl USA som i andra delar av världen.

Förvärvet förväntas bidra till ökad lönsamhet inom produktgruppen DVT och koncernen förväntas även kunna öka sina marknadsandelar inom sekventiell VTE-prevention** som idag står för cirka 70 % av den amerikanska DVT-marknaden. I tillägg är förvärvet ett viktigt steg i koncernens ambition om att minska sitt miljömässiga avtryck och bidra till en hållbar utveckling.

ReNu Medical kommer ingå i Arjokoncernen från och med den 1 juli 2018 och kommer behålla ledningsgrupp och personal för att fortsatt fungera som en separat enhet. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på koncernens omsättning, bruttomarginal och resultat per aktie under 2018.

Transaktionen är föremål för sedvanliga stängningsvillkor.