CochleaimplantatDagen 2021 speglar en fantastisk utveckling
Hem NYHETER CochleaimplantatDagen 2021 speglar en fantastisk utveckling

CochleaimplantatDagen 2021 speglar en fantastisk utveckling

Publicerat av: Redaktionen

Cochleaimplantat med passion att HÖRA och HÖRA TILL

CochleaimplantatDagen 2021 speglar en fantastisk utveckling

Över 600 000 individer (barn, vuxna) hör med cochleaimplantat globalt. I Sverige har över 1 400 erhållit CI som barn.

Motsvarande för vuxna är över 3 300 personer.

Cochleaimplantat är idag en etablerad behandlingsmetod inom sjukvården att återskapa ett sinne; hörselsinnet. Cochleaimplantat är en fortsatt pågående process i utveckling av implantaten, kirurgin och interventionsverksamheterna (hörselhabilitering). För att optimera hörsel- och taluppfattning efter en CI-operation (inkoppling) krävs en tvärprofessionell samverkan med föräldrar/individ med CI, sjukvård och intervention, som också måste vara under pågående utveckling.

Men hur var det allt började?

COCHLEAIMPLANTAT – EN NY EPOK I DÖVAS HISTORIA

Den 25 februari 1957 initierade två franska läkare, André Dijourno och Charles Eyries cochleaimplantat genom att stimulera hörselnerven via en elektrod utanför koklean (snäckan).

Cochleaimplantatets historia går tillbaka ända till slutet av 1700-talet när den italienske vetenskaps-mannen Allessandro Volta stimulerade öronen med statisk elektricitet. Forskare fortsatte under århundraden att utveckla metoder för att ge örat och hjärnan hörselsensationer. Under 1950-talet och framåt arbetade två läkare parallellt med att utveckla cochleaimplantat., Graeme Clark i Australien och William House i USA. 1978 implanterades en man i Australien av Clark. Det blev en stor framgång då mannen kunde höra sin röst och känna igen vissa ord. 1983 lanserades det första flerkanaliga implantatet och 1985 blev det godkänt av amerikanska FDA (Food and Drug Administration) för implantering på vuxna. 1990 godkände FDA flerkanaliga implantat på minderåriga barn. Det var början på en fantastisk utveckling.

HISTORISKA MILSTOLPAR I UTVECKLING AV COCHLEAIMPLANTAT

För döva barn är utvecklingen av cochleaimplantat revolutionerande. Att utveckla hörsel- och talspråk innebär möjligheter att vara inkluderade i vårt gemensamma samhälle.

Milstolparna i CI-utvecklingen i Sverige där Barnplantorna varit pådrivande är

  • första minderåriga barnet i Sverige opereras med CI 1991
  • dövfödda barn behandlas med CI (1995)
  • införandet av dubbla CI för barn (tidigt 2000-tal)
  • införandet av vaccin mot invasiva pneumokocker i barnvaccinationsprogrammet (2008); förhindra meningit och dövhet
  • CI-operationsåldern för barn sjunker under ett års ålder

ÄNTLIGEN EVIDENS VISAR ATT CI-BEHANDLING ÄR UNDERFINANSIERAD!

Under många år har CI betraktats som dyrt. År 2020 redogjorde dock Barnplantorna för jämförelser mellan kostnaderna i sjukvården för olika sjukdomar (diagnoser) . Underlaget var en rapport från Macquarie University – Centre for the Health Economy. En kostnadseffektivitetsanalys gällande CI för vuxna. Kostnadseffektiviteten för CI-behandling jämfördes bl.a. med knäplastik. Socialstyrelsens kriterier visade på måttliga kostnader för sjukvården för både knäplastik och cochleaimplantat. Dock utförs cirka 15 500 knäplastik operationer årligen jämfört med cirka 200 CI-operationer!

CI-behandling är grovt underfinansierad i Sverige liksom i många andra länder. Obehandlad hörselnedsättning/dövhet eller ej optimal individuell intervention/(re)habilitering kan få långtgående sociala konsekvenser och är också ett av Europas mest utmanande hälso/sjukvårdsproblem.

Vi vet att

  • social isolering påverkar hälsan hos både barn och vuxna Det finns en stark korrelation mellan hörselnedsättning, kognitiv oförmåga, psykisk ohälsa, kommunikation etc.
  • att utveckla ett talat språk om man är född döv men hör med CI kan innebära ökad frihet, större möjligheter till utbildning och framtida arbete.

Läs reportaget Är det dyrt att behandla med cochleaimplantat; klicka på CI är inte dyrt

Behandlingen är underfinansierad. Jämlik och tillgänglig sjukvård med högsta kvalitet måste bli en realitet även för barn och vuxna i behov av cochleaimplantat. De som hör med CI måste garanteras livslång behandling utifrån uppdaterad teknik.

Det är dags att sjukvårdsregionerna uppdaterar sin kunskap om cochleaimplantat och erbjuder CI-sjukvården verklighetsanpassade ekonomiska realiteter att verka utifrån, för att de i sin tur ska kunna verka utifrån behovsplanering och erbjuda patienterna kontinuitet i sin livslånga behandling.

COCHLEAIMPLANTAT HANDLAR OM ATT BEJAKA UTVECKLINGEN

Men idag är en särskild dag för alla som HÖR med cochleaimplantat – dagen som symboliserar Cochleaimplantatets ”födelse” den 25 februari.

Barn och vuxna med CI, föräldrar, anhöriga, Barnplantorna och många fler organisationer och samverkanspartners såväl nationellt som internationellt ; idag firar vi att få vara en del i ett historiskt skeende som Gerry O´Donoghue ansedd CI-kirurg/professor har beskrivit som

We are not in the end; we are not even in the beginning of the end; we have just reached the end of the beginning. There is so much more to learn in the field of children with hearing impairment. We are looking into the future in understanding hearing impairment.

Detta bevingade futuristiska perspektiv visar att vi alla med stor vidsynthet och öppet sinnelag bör fortsätta att sträva efter att bejaka utvecklingen och därmed stödja barn och vuxna med dövhet/hörselnedsättning som hör med cochleaimplantat.

Idag firar vi alla UTVECKLINGEN av cochleaimplantat

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>