Episurf Medical tar nästa steg inom partnerskap avseende sin AI-baserade bildteknik

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B), en pionjär och ledare inom individbaserade teknologier för behandling av smärtsamma ledskador, meddelar idag att bolaget har ingått avtal med ett amerikanskt ortopediskt bolag.

Episurf Medical tar nästa steg inom partnerskap avseende sin AI-baserade bildteknik 1Detta bolag kommer erhålla exklusivitet avseende rätten att använda Episurf Medicals AI-baserade medicinska bildteknologi för allograftprodukter i Nordamerika och i Storbritannien. Avtalet följer efter den avsiktsförklaring vilken de två bolagen meddelade att man ingått i juli 2019. Avtalet täcker en initial utvärderingsperiod under vilken den potentiella användningen av Episurf Medicals egenutvecklade AI-baserade bildteknik för operationsplanering och optimering av allograftrelaterade produkter kommer utvärderas.

Detaljerna och de finansiella aspekterna förblir konfidentiella men inträdet i denna specifika industri indikerar en intäktspotential för Episurf Medical inom bildteknik.

“Vi är mycket glada över att ta nästa steg inom detta partnerskap, efter den avsiktsförklaring vi tidigare ingick i juli. Vi är stolta över förmågan hos vår egenutvecklade bildteknik, och vi ser fram emot att applicera den inom allograftindustrin säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.