Fler avlidna i vårdrelaterade infektioner än i trafiken – det duger inte!

Lennanderföreläsningen arrangeras varje år inom kirurgi eller hygien av Läkaresällskapet i syfte att sprida kunskap.

– Tack vare generösa donationer genom åren kan Läkaresällskapet såväl belöna och uppmuntra god medicinsk forskning som sprida nya rön och kunskaper inom olika medicinska områden, säger Mats Ulfendahl, ordförande i Läkaresällskapets forskningsdelegation. Efter förslag från Föreningen för klinisk mikrobiologi har vi i år utsett Anders Johansson, docent i infektionssjukdomar vid Umeå universitet och överläkare vid Vårdhygien, till årets Lennander-föreläsare.

Dödsfall på grund av vårdrelaterade infektioner är ämnet för årets föreläsning. Idag avlider i svensk sjukvård ungefär fyra patienter varje dag där en vårdrelaterad infektion är starkt bidragande orsak medan det i trafiken dör knappt en person per dag!

– Det är märkligt att vi läkare pratar så lite om att minska antalet döda i vårdrelaterade infektioner, säger Anders Johansson. Särskilt idag när vi vet mer än någonsin om metoder som fungerar för att minska risken.

Tack vare forskningen finns det idag nya möjligheter att i förväg identifiera de patienter med störst risk och de med infektioner som blir allt svårare att behandla på grund av ökad resistens.

– Min föreläsning handlar om att nu är det dags för oss med medicinskt ansvar att lägga i en högre växel inom det här området, säger Anders Johansson. Det här duger inte längre!

Lennanderföreläsningen hålls på Läkaresällskapet den 26 mars kl 18-19.30.