Hem NYHETER Fokus på ökad patientdelaktighet och bättre behandlingsresultat med digital vård på distans via Psoriasis Home

Fokus på ökad patientdelaktighet och bättre behandlingsresultat med digital vård på distans via Psoriasis Home

Publicerat av: Redaktionen

En helt ny e-hälsolösning som för sjukvården och psoriasispatienter närmare varandra är lanserad och de första vårdgivarna och patienterna är igång.

Fokus på ökad patientdelaktighet och bättre behandlingsresultat med digital vård på distans via Psoriasis Home 3Psoriasis Home är en del av den digitala plattformen HOPE Solution som gör det möjligt för vården att på ett enkelt, lagligt och strukturerat sätt involvera patienten i vårdflödet. Plattformen möjliggör för patienten att i samråd med vården skicka in sina hälsodata elektroniskt. Tanken är att underlätta uppföljningen av behandlingseffekter, livsstilsförändringar, riskfaktorer och samsjuklighet vid psoriasis. Bättre tillgänglighet, ökat patientengagemang och bättre kvalitet i vårdprocessen är några av vinsterna.

Psoriasis Home är en mobil tjänst utvecklad för psoriasispatienter som går på systemisk behandling.

Via en applikation i sin smartphone gör patienten egenuppföljning utifrån en individuellt framtagen aktivitetsplan med direkt återkoppling från vården. Den schemalagda planen visar på vilka aktiviteter och vilken behandling som ska följas över tid. Med hjälp av sin telefon kommer patienterna i hemmamiljö att kunna besvara de skattningsformulär som ligger till grund för behandlingen men även få påminnelser om när det till exempel är dags att ta sin medicin eller ta labprover. Metoden baseras till stor del på det skattningsformulär (PASI) som fylls i vid besök på mottagningen. Dessa formulär utgår ifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer och de senaste behandlingsrekommendationerna från svenska sällskapet för Dermatologi & Venereologi (SSDV).

Möjligheterna med den nya e-hälsolösningen används redan av vården och patienterna genom Psoriasisföreningen i Stockholms Län och Stockholm Hud, Praktikertjänst på sina mottagningar i Sundbyberg och Sjöstaden.

− Med Psoriasis Home kan vi ge omsorg och vård till fler patienter samtidigt. Målet är att patienten ska få en ökad delaktighet med ett bättre behandlingsresultat, minskat fysiskt och psykiskt lidande, ökad livskvalitet och minskad risk för samsjuklighet. Detta samtidigt som arbetet underlättas för oss då resurserna läggs på de patientgrupper som behöver mest stöd, förklarar Annelie Edrén, verksamhetschef på Psoriasisföreningen i Stockholm.

Den tekniska lösningen HOPE Solution som ligger till grund för Psoriasis Home består av olika delar. Via HOPE Practitioner kommunicerar sjukvården och patienterna, här skapas också patientens så kallade aktivitetsplan och patientuppföljningen. I den mobila applikationen, HOPE App, kommer patienten att kunna se sin aktivitetsplan, få påminnelser om vilka aktiviteter som ska utföras och även se sina resultat. Om patienten missar en aktivitet ser vården detta och kan automatiskt skicka ut en påminnelse eller chatmeddelande till patientens mobiltelefon.

– Att digitalisera delar av psoriasisvården innebär stora fördelar för både patienter och sjukvården. Det ger möjligheter för patienterna att kontinuerligt följa upp symtom och behandlingseffekter – något som ger ökad delaktighet och följsamhet, färre sjukhusbesök och bättre livskvalitet. I andra änden frigörs resurser för sjukvården som kan riktas mot de svårast sjuka och de med mest behov, säger Nina Sellberg, VD på ADDI Medical.

– Psoriasis Home blir en del av ett paradigmskifte som kommer att ge ett effektivare resursutnyttjande både i form av effektivare arbetsprocesser och frigörelse av tid till de som har störst behov. Fler får vård, och rätt patient får rätt vård i rätt tid, tillägger Lars Ettarp, ordförande i Psoriasisföreningen.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>