Så skapas rätt förutsättningar för verksamhetsstyrd innovation
Hem SPONSOR Så skapas rätt förutsättningar för verksamhetsstyrd innovation

Så skapas rätt förutsättningar för verksamhetsstyrd innovation

Publicerat av: Redaktionen

[HÄLSOPARTNER] Visiba Care har arbetat med att digitalisera sjukvården i snart 10 års tid.

Mycket har hänt under dessa år och vården har tagit stora utvecklingskliv framåt – en utveckling som dessutom intensifierades under pandemin där Visiba Care på nära håll sett hur lokal och regional innovationskraft kunnat blomstra.

Pandemin har tydliggjort att den stora verksamhetsnyttan uppnås när organisationerna får arbeta verksamhetsnära och behovsstyrt, där utvecklingen drivs på underifrån. På plats i verksamheterna möjliggörs innovation av en infrastruktur med öppna system och rätt förutsättningar för att olika lösningar och aktörer sömlöst ska kunna samverka.

Här spelar digitaliseringskulturen stor roll. Johan Gustafsson, vd på Visiba Care, menar att kulturen måste tillåta organisationerna att komma igång tidigt och testa i flera små steg, snarare än att invänta och försöka anpassa sig till stora och trögrörliga projekt. Detta kräver i sin tur tillgång till teknik och digitala lösningar som tillåter verksamheter att anpassa sina patienterbjudanden efter sina unika behov och framför allt gör det möjligt att snabbt gå från tanke till handling och omsätta idéer i konkreta lösningar.

I takt med verksamhetens behov kan vårdgivarna utveckla sina erbjudanden genom att lägga till nya flöden och funktioner, vilket också gör dem bättre rustade att hantera förändring över tid, samt tillvarata nya innovationer.

– Möjligheten att enkelt konfigurera i stället för att lägga mycket arbete på att integrera olika system, gör att vårdgivare från en dag till en annan kan lägga till nya tjänster kontinuerligt till vår digitala vårdplattform, såsom specialiserade vårdflöden för vissa patientgrupper. Att effektivisera de digitala arbetssätten på detta sätt sker helt i takt med verksamhetens kapacitet och behov – vilket hjälper vården att hantera befintliga och nya utmaningar, säger Johan Gustafsson, vd på Visiba Care.

Med användarupplevelsen i fokus ges patienter, anhöriga och vårdpersonal rätt förutsättningar för trygg och säker digital interaktion och informationsdelning. Genom till exempel teknik för egenmonitorering kan patienter med olika typer av kroniska sjukdomar få hem utrustning som gör att de kontinuerligt kan dela med sig av sina hälsodata till vårdcentralen där de är listade.

Att hela tiden kunna följa sjukdomsförlopp på detta sätt gör att en försämring i patientens tillstånd kan hejdas i tid genom till exempel ändrad medicinering. Det går också som en följd av detta att se en minskning i antalet sjukhusvistelser, eftersom en mer kontrollerad sjukdom ger en tryggare patient som inte lika ofta behöver söka vård akut – en vinst både för den enskilda patienten och för vården i stort.

Så skapas rätt förutsättningar för verksamhetsstyrd innovation

Johan Gustafsson på Visiba Care

– Alla som behöver vård vinner på att det också finns en kontinuitet i vården. Det gäller särskilt patienter med kroniska sjukdomar, där regelbunden kontakt är avgörande. Det är också genom att digitalisera just dessa vårdflöden kopplade till specialistvården, som vi kommer att se bäst effekter av digitaliseringen. Dels eftersom de berör patientgrupper med större vårdbehov, dels för att man inte kommit lika långt som i primärvården med att digitalisera, säger Johan Gustafsson på Visiba Care.

I Region Jönköping pågår just nu ett pilotprojekt där astmapatienter får större egenkontroll och själva kan söka hjälp när de behöver, i stället för att förlita sig på traditionella kallelser och årskontroller.

Regionen baserar sin vårdapp Bra Liv Nära på Visiba Cares plattform, och har nu valt att koppla ett verktyg för just egenmonitorering av astma kallat AsthmaTuner, till den digitala vårdplattformen.

I stället för traditionella kallelser kan patienten själv kontinuerligt testa sin lungkapacitet och få stöd från vårdcentralen vid behov. Mätvärdena matas automatiskt in i AsthmaTuners app, där patienten också kan besvara frågor om sitt mående. Appen talar sedan om för patienten om astman är kontrollerad eller om behandling eller kontakt med vården behövs. Patienten navigerar sedan sömlöst mellan AsthmaTuner och Bra Liv Nära-appen, utan att själv märka av att det handlar om olika gränssnitt.

– Det är centralt att våga göra förflyttningen att låta patienterna själva initiera kontakten med vården utifrån deras förutsättningar. Vi ser dramatiska effekter när patienten blir en medaktör i sin vård. Det pågår en viss kulturförändring här inom vården som är väldigt positiv, säger Johan Gustafsson, vd på Visiba Care.

På det här sättet gör tekniken att det skapas just en ökad kontinuitet i vården, som hinner följa alla patienter mer konsekvent genom den distansmonitorering som sker. Med hjälp av bättre data kan vanliga problem hos patientgruppen förebyggas och behandlingen bli mer exakt. Vården blir inte bara mer effektiv utan också preventiv, och patienterna får rätt hjälp då de också verkligen behöver den.

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>