Hälsoinnovation utan vårdmedarbetarna
Hem NyheterIT-lösning Hälsoinnovation utan vårdmedarbetarna

Hälsoinnovation utan vårdmedarbetarna

Publicerat av: Redaktionen

Hälsoinnovation utan vårdmedarbetarna

Läkare, sjuksköterskor och annan personal inom vården deltar i liten grad i digitala innovationsprojekt på arbetsplatsen. Det kan öka risken för nya IT-fiaskon inom vården. 

Sopra Steria har i en unik undersökning frågat 50 IT-chefer inom stora norska vårdorganisationer hur kopplingen ser ut mellan innovation, deltagande och digitalisering inom vårdsektorn. Resultatet visar tydligt på att endast en av fem organisationer ger vårdpersonalen en framträdande roll i innovationsprojekt.

Överläkare Christine Sachs-Olsen vid Oslo Universitetssjukhus berättar att resultatet väl stämmer överens med hennes egna erfarenheter av innovation och IT-projekt i hälsosektorn.

– Min erfarenhet är att vårdpersonalen i liten utsträckning blir involverade i utveckling av nya system, men att vi i någon grad blir lyssnade på när det uppstår problem i samband med implementeringen. Vid den tidpunkten är emellertid många av lösningarna redan permanenta, säger Sachs-Olsen.

Förra hösten blev patientjournalsystemet DIPS implementerat vid Oslo universitetssjukhus. Sachs-Olsen menar att systemet skapade ett gott patientflöde, men att det verkar som att det mer främjar byråkrati och patienträttigheter än att vara ett praktiskt arbetsredskap i vardagen.

– Programmet kan vara oöverskådligt och det kan vara svårt att hitta rätt mottagaradresser för interna hänvisningar. Detta kan leda till att hänvisningar hamnar fel och att patienter måste vänta längre på utredning och behandling, säger Sachs-Olsen.

– Riskabelt

Gunnar Mørne är ansvarig för affärsområdet hälsa på Sopra Steria i Skandinavien. Han menar att det är riskabelt att sätta igång stora innovationsprojekt utan att involvera patienter och vårdpersonal.

– Hälsosektorn är stor och komplex, där många fackmiljöer och intressenter har olika krav och behov. Innovationsprojekt bör förankras på tvären genom hela organisationen. Om en eller flera delar av organisationen sätts vid sidan av eller sätter sig själv vid sidan, så ökar chansen för att projektet misslyckas, säger Mørne.

Bättre patientresa

Han påpekar att den norska undersökningen likväl visar att mycket är på rätt väg inom vården. Mørne tycker det är speciellt uppmuntrande att över hälften av organisationerna i stor grad är på väg att skapa en bättre patientupplevelse.

– Patientresan handlar om hur du och jag upplever vårt möte med sjukvården och det är ett område som många har satsat mycket på. Därför är det betryggande att höra att organisationerna själva menar att de gör tydliga framsteg här. Dessutom är över 7 av 10 eniga i att digitaliseringen är en viktig del av arbetet med att förbättra patientupplevelsen. Det tyder på att fokus ligger på rätt ställe, säger Gunnar Mørne på Sopra Steria.

Lär inte av fiaskoprojekt

Förmågan att lära kan emellertid vara en akilleshäl när vården ska genomföra stora digitala projekt, antyder undersökningen. Här kommer det nämligen fram att bara 35 procent av organisationerna i någon större grad använder sig av kunskap och erfarenhet från tidigare IT-projekt när de ska sätta igång nya digitala innovationsprojekt.

Professorn i informatik vid Oslo Universitet, Ole Hanseth, har följt vårdsektorn under lång tid. Han menar att frånvaron av lärande och vilja att lära sig är tydlig.

– Interaktioner och delning av information är i stor grad frånvarande och man lär sig varken av fel eller framgångar. Detta kan bero på olika faktorer, exempelvis att man är övertygad om att man vet hur saker ska göras, rädsla för att bli syndabock eller ledarfilosofier som går ut på att du inte kan lära dig något av att studera det förgångna, säger han.

Enligt Hanseth har IT-området inte klarat att hänga med i svängarna allt eftersom samlingen av IT-lösningar inom vården blivit allt mer komplex.

– Dessvärre finns det inte några enkla svar på detta problem. För att hantera komplexiteten i tunga IT-projekt inom vårdsektorn krävs kunskap som vi inte har idag, och som vi är ganska långt ifrån att skaffa oss, säger Hanseth.

Utdrag från undersökningen:

  1. Andel som anser att digitalisering definitivt kan förbättra patientupplevelsen: 71%
  2. Den största flaskhalsen för implementering av digitaliseringsprojekt: begränsade projektresurser (67%)
  3. Andel som i stor grad lyckas med organisations- och processändringar som stora IT-program för med sig: 35%
  4. Andel som i stor grad tar med lärande från tidigare IT-program i nya program: 35%
  5. Den främste pådrivaren for digital innovation: IT-avdelningen (39%)
  6. Andel vårdföretag som i stor grad är på väg att förbättra patientupplevelsen: 55%
  7. Andel vårdföretag som i stor grad klarar att implementera stora IT-program: 39
  8. Andel som menar att tekniken i stor grad är klar för att understödja en mer optimal patientupplevelse: 55%

(Källa: Sopra Steria /Rock IT juni 2015 – intervjuer med 50 IT-chefer inom hälsosektorn)

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>