Hearing om MatchIT – en framgångsrik väg till arbete för invandrade akademiker

Många människor med akademisk utbildning och erfarenhet står idag utanför arbetsmarknaden.

Hearing om MatchIT – en framgångsrik väg till arbete för invandrade akademiker

Med MatchIT har hälften av deltagarna, som kommer från länder utanför Norden, fått arbete som matchar deras utbildningsnivå.

I dagens hearing ”Så hoppade vi över kompetensgapet – En hearing om vägar till jobb för nyanlända akademiker med nationella och regionala beslutsfattare” diskuterar regionala och nationella beslutsfattare hur man skapar förutsättningar för framgångsrik väg till arbete för invandrade akademiker.

– MatchIT är nyckeln till starten av mitt liv I Sverige. Det tog inte lång tid för mig att komma på banan, utöka mitt nätverk och hitta mitt första jobb i Sverige. Allt stöd och uppföljning under och efter MatchIT har ett stort värde för mig på ett professionellt plan, men jag har även känt mig sedd som en värdefull människa, säger Nahla Elamin, före detta MatchIT-deltagare.

Unik metod

Tillsammans med andra aktörer i regionen har Region Skåne under de senaste åren drivit flera olika insatser för nyanlända akademiker för att korta gruppens väg till kvalificerat arbete. Samtidigt vill man mildra arbetsgivarnas behov av högutbildad arbetskraft.

En av insatserna, MatchIT, är en metod som utgår från arbetsgivarnas kompetensbehov och består av en kombinerad utbildnings- och matchningsinsats på högskolenivå. Metoden som har utvecklats i projektet är unik och framgångsrik. Efter åtta månader hade 50 procent av deltagarna fått ett arbete som är relevant för deras utbildningsnivå.

Metoden skulle kunna tillämpas inom fler områden och för fler personer, men det finns utmaningar som förhindrar att den används i större skala. Det handlar bland annat om lärosätenas möjligheter att prioritera skräddarsydda utbildningar för till exempel nyanlända akademiker.