Högre krav när ny teknik införs i vården
Hem NYHETERIT-LÖSNING Högre krav när ny teknik införs i vården

Högre krav när ny teknik införs i vården

Publicerat av: Redaktionen

Sjukhus och vårdcentraler är i stort behov av modern teknik och nya IT-lösningar.

Införandet av ny teknik innebär samtidigt utmaningar för att Högre krav när ny teknik införs i vården 2det ska kunna ske säkert och smidigt utan att vården av patienterna störs. Innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L) tar nu initiativ till en ny samlad process för hur ny teknik provas ut, testas och införs inom hälso- och sjukvården för att minimera störningarna för vårdverksamheten

– Vi är i akut behov av att snabbare fasa ut och skrota gamla, dåligt fungerande IT-system i vården. Nya, moderna lösningar för såväl medicinteknik som informationshantering kommer att innebära ett stort lyft för hela vården – för patienterna och för vårdpersonalens arbetsmiljö. Ny teknik måste dock införas på ett tryggt, säkert och strukturerat sätt som inte stör den ordinarie verksamheten.

Det säger innovationslandstingsrådet Daniel Forslund, om behovet av att stärka testkapaciteten för IT, medicinteknik och nya digitala lösningar i hälso- och sjukvården.

– När landstinget de närmaste åren genomför ett omfattande tekniskt generationsskifte med nya journalsystem, fler e-tjänster och ny medicinteknik måste vi stärka vår förmåga att på förhand identifiera och undvika tekniska brister. De tekniska inkörningsproblem som vi exempelvis sett på Nya Karolinska Solna, inom ambulanssjukvården eller vid uppdateringar av journalsystemen måste undvikas så långt det är möjligt. En bättre och mer sammanhållen process för ny teknik kan också ge ännu bättre förutsättningar för innovatörer och entreprenörer i och utanför vården att testa sina nyskapande idéer och lösningar, påpekar Daniel Forslund.

Som ordförande i Landstingsstyrelsens Innovationsberedning kommer Daniel Forslund att lägga fram förslaget om en mer samlad och trygg process för införande av ny teknik i Stockholms sjukvård. I förslaget ligger också ett uppdrag att stärka testkapaciteten i landstinget, genom att etablera interna testmiljöer eller samutnyttja nationella testresurser. Exempelvis har landstingens gemensamma IT-bolag Inera AB nyligen skapat en nationell testmiljö för eHälsa genom övertagande av Nordic Medtest, som tidigare drevs av Landstinget i Värmland. Stockholms läns landsting har tidigare även fattat beslut om en ny sammanhållen IT-organisation, där förbättringen av införande och testning för ny teknik passar väl in.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>