I kristider är behovet av innovationer som störst
Hem NYHETER I kristider är behovet av innovationer som störst

I kristider är behovet av innovationer som störst

Publicerat av: Redaktionen

I dag den 11 mars är det ett år sedan som Sveriges första dödsfall inträffade till följd av covid-19.

I kristider är behovet av innovationer som störst

Daniel Forslund (L), ordförande i innovations- och utvecklingsutskottet

Samma dag klassade Världshälsoorganisationen (WHO) virusutbrottet som en pandemi.

Utöver Coronapandemins förödande konsekvenser har den visat på vikten av innovation och utveckling, inte minst som motståndskraft i kristider.

– Under detta mörka pandemiår finns det många ljuspunkter som visar på vårdens otroliga förmåga till utveckling. I Region Stockholm har vi länge arbetet med att stödja och stärka innovationskraften i vården, och det gjorde oss bättre rustade att hantera krisen under Coronapandemin. Det globalt tydligaste exemplet är naturligtvis det rekordsnabba framtagandet av ett vaccin och samhällets digitala omställning i stort. Men även inom Region Stockholm har en rad nya viktiga innovationer tagits fram under 2020, säger Daniel Forslund (L), ordförande i innovations- och utvecklingsutskottet.

– Jag vill hylla all vårdpersonal som har mött tillsynes oöverstigliga problem med nya idéer, nya  arbetssätt och ny teknik. Med anledning av Coronapandemin har en historisk omställning skett inom Region Stockholms verksamheter, särskilt genom digitala lösningar för vård och omsorg. Det är tack vare våra fantastiska medarbetare som denna utveckling har kunna ske, fortsätter Daniel Forslund.

Region Stockholm har sedan flera år en intern organisation för innovationsstöd som främjar utvecklingen av nyskapande produkter, tjänster och metoder som kommer invånarna och verksamheterna till nytta. Stöd erbjuds både genom möjligheten att ansöka om medel från Region Stockholms egen Innovationsfond, men också praktiskt stöd från Region Stockholm Innovation och lokala innovationsenheter på sjukhusen och i primärvården. 2020 var ett rekordår vad gäller innovation och nytänkande inom Region Stockholms verksamheter – och det ser ut att fortsätta även 2021. Det tar sig särskilt uttryck genom ansökningarna till Innovationsfonden som två gånger per år fördelar stöd till medarbetares innovationer. Läs mer på sll.se/innovation

Nedan följer några exempel på de många innovationsprojekt som har tagits fram i Region Stockholms olika vårdverksamheter under pandemiåret 2020:

Distansmonitorering – Södertälje sjukhus

Drivkraften bakom detta projekt var att hitta nya innovativa lösningar som både kan minska belastningen i sjukvården och samtidigt ge patienten en trygg och säker vård. Det ursprungliga målet var att monitorera patienter med hjärtsvikt – men när pandemin slog till gjorde projekten en snabb kursändring och startade istället monitorering av patienter med covid-19. Resultatet har varit lovande: distansmonitorering bidrar till möjligheten att ge vård av god kvalitet och stärker trygghetskänslan för patienterna.

Läs mer om projektet och de medverkande här (pressmeddelande, Södertälje sjukhus).

Alltid Öppet – Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

När pandemin slog till stod Region Stockholm väl rustat genom vår utbyggda digitala vårdstruktur och vårdens fantastiska förmåga att snabbt ställa om digitalt. Men särskilt imponerande är Region Stockholms egen digitala tjänst Alltid Öppet. Denna applikation lanserades för primärvården redan 2018, men infördes nu på rekordtid och kom till användning i alla delar av vården på bara några veckor i syfte att avlasta sjukhusen. Faktum är att videobesöken ökade med hela 1 259% under årets första månader, och möjligheten till digitala vårdbesök lanserades på samtliga akutsjukhus, inom psykiatrin och på många specialistmottagningar.

Läs mer om utvecklingen och de medverkande här (reportage, CIO Sweden).

Digitala patient- och anhörigbesök – Karolinska Universitetssjukhuset

I takt med smittspridningen ökade under 2020 införde Karolinska ett totalt besöksförbud på sjukhuset. Med detta beslut ökade behovet av att ge patienter möjlighet att träffa anhöriga genom videobesök – även i de fall där egen utrustning saknades. För att möjliggöra sådana möten togs en lösning fram baserad på en applikation som används för videobesök i öppenvården. Lösningen bygger på att anhöriga ansluter till mötet via mobil, platta eller dator – och där vårdpersonal hjälper patienten att ansluta och genomföra mötet via en desinficerad platta.

Läs mer om projektet och de medverkande här (reportage, Voister).

Ny IVA-dagbok – Södersjukhuset

Under 2020 gick dagboksskrivandet drastiskt ned i intensivvården på Södersjukhuset. Uteblivna besök av anhöriga och hög belastning på vården gjorde att verktyget inte användes i samma utsträckning som innan pandemin. I rehabiliteringsprocessen är dagboksskrivandet viktigt, inte minst då många patienter som vårdats på IVA senare får fysiska och psykiska besvär. Det blev därför viktigt för Södersjukhuset att försöka underlätta användandet av dagboksverktyget – och på det sättet började sjukhuset att arbete fram en standardiserad form för dagboksskrivande.

Hör mer om projektet och de medverkande här (YouTube, Årets FoUUI-vecka).

Restaurangpucken på akuten – Tiohundra

Sedan 2020 förses patienter som kommer in till akuten på Tiohundra i Norrtälje med en s.k. ”restaurangpuck”. Med denna lösning blir det fritt fram att under väntetiden gå till sjukhusets cafeteria eller slå sig ner på en av bänkarna utanför akutmottagningen. När det väl är dags att få vård piper och vibrerar restaurangpucken, och patienten i fråga kan då återvända till väntrummet. Idén till restaurangpuckens användningsområde kom i samband med att behovet av ett öppnare väntrum ökade med anledning av smittspridningen.

Läs mer om projektet och några av de medverkande här (pressmeddelande, Tiohundra).

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>