Efter covid-19 – hälsoteknikbolaget Visiba Care blickar framåt
Hem COVID-19 Efter covid-19 – hälsoteknikbolaget Visiba Care blickar framåt

Efter covid-19 – hälsoteknikbolaget Visiba Care blickar framåt

Publicerat av: Redaktionen

Under 2020 blev Coronapandemin en katalysator för den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvården.

Efter covid-19 – hälsoteknikbolaget Visiba Care blickar framåt

Johan Gustafsson, vd och medgrundare till hälsoteknikföretaget Visiba Care

Även under 2021 kommer vården att tyngas av pandemin, men också av en växande vårdskuld som kommer att behöva hanteras.

För vården var det en nödvändighet att ställa om till digitalt, men detta gjorde att många verksamheter upptäckte fördelarna med att kombinera fysiskt med digitalt för att öka effektiviteten och uppnå bättre vårdresultat.

Så hur ser då nästa steg ut för vårdens digitaliseringsresa? Kan de lyckade exempel vi sett inspirera och lära andra, så att digitaliseringen slår igenom på allvar och vi kan möta de utmaningar vi ser framåt? IT-hälsa har pratat med Johan Gustafsson, vd och medgrundare till hälsoteknikföretaget Visiba Care, för att höra lite om hans syn på nästa fas i vårdens digitaliseringsresa.

En intern drivkraft

Johan Gustafsson är en serieentreprenör som har drivit flera bolag inom hälsa och friskvård. 2014 grundade han tillsammans med tre andra entreprenörer Visiba Care, utifrån övertygelsen att digitalisering är nyckeln för en tillgänglig, jämlik och framtidssäkrad hälso- och sjukvård. Men det fanns också ett personligt motiv bakom beslutet:

– Genom min dotter, som behövt tillbringa mycket tid i sjukvården, har jag på nära håll fått uppleva vad som fungerar och vad som borde kunna göras annorlunda. Det handlar både om att förenkla och effektivisera för vården, men framför allt om att underlätta för patienterna vars främsta önskan är att kunna leva ett så normalt liv som möjligt, berättar Johan.

Denna insikt följde med när Visiba Care grundades med visionen om att alla lösningar som utvecklades dels skulle hjälpa och effektivisera vården, dels göra det smidigare för patienter som söker vård. Samma vision styr även idag utvecklingen av Visiba Cares produkterbjudande.

Pandemin fick saker att hända

Vi har alla sett hur pandemins framfart 2020 totalt förändrade världen. Vården fick ställa om och kraftigt dra ner på planerade operationer, behandlingar och nybesök för att kunna hantera patienter med covid-19. Men pandemin har också fått saker att hända. Vården agerade snabbt och kraftfullt utifrån rådande omständigheter och såg möjligheterna med digitala lösningar.

– Vi har under lång tid arbetat med flera av Sveriges regioner och successivt rullat ut vår plattform i nya verksamheter. När pandemin kom ändrades utrullningstakten dramatiskt och vi ökade antalet verksamheter och användare med flera hundra procent på bara några veckor. Det är intressant var tillväxten kom ifrån. Tidigare användes vår plattform framför allt inom primärvården. Under pandemin har vi sett tillväxt inom många områden, men den största tillväxten har kommit från specialistsjukvården.

Johan berättar att många kunder påvisat stor innovationskraft under pandemin och att flera verksamheter nyttjat tekniken för att kunna fortsätta leverera på sitt uppdrag. Som exempel nämner han införandet av digitala ronder på särskilda boenden och digitala gruppsamtal. Men den befintliga vårdens plötsliga digitala omställning påverkade även Visiba Care.

– När pandemin drog in över Sverige var det ju många av kunder som tvingades ställa om, men även vi som bolag påverkades. Under mars 2020 startade vi upp drygt 700 nya verksamheter i plattformen, vilket drastiskt ökade trycket på vår egen infrastruktur. Vi fick stresstesta både teknik och organisation och så här efteråt känner jag mig väldigt stolt över att båda stod pall. Tack vare att vi släpper en ny release av vår plattform var tredje vecka kunde vi dessutom snabbt möta upp många av våra kunders behov av nya funktionalitet.

Digital vård gynnar alla – men det krävs ett nytänk

Johan är övertygad om att alla vinner på digitaliseringen av vården. När allt fler interaktioner kan genomföras digitalt, skapas utrymme och tid för de som verkligen behöver det fysiska mötet, menar han. Möjligheten att arbeta digitalt har även visat positiva effekter för läkare och sjuksköterskor. I en färskt publicerad kvalitativ studie från Västra Götalandsregionen vittnar läkare som arbetar digitalt om att införandet av digitala vårdbesök innebär minskad stress och förbättrad arbetsmiljö. En förutsättning är dock att tekniken är intuitiv och användarvänlig, både för både patienter och vårdutövare.

Genom ett nära samarbete med över hälften av Sveriges regioner har Visiba Care god insyn i olika verksamheter och det är framför allt två saker som Johan ser som nycklar till framgång när det gäller införandet av digital teknik: ett tillitsfullt ledarskap och mod till förändring.

– Den största effekten av digitala lösningar i vården ser vi först när verksamheterna på allvar vågar dra nytta av teknikens möjligheter. Att bara lägga ett digitalt lager på tidigare arbetssätt kommer inte att leverera önskade resultat. Det krävs ett nytänk och en verklig vilja att förändra. Först då kommer de positiva effekterna bli synliga.

Det handlar om att vården behöver omvärdera dagens arbetssätt. Ett sådant exempel är att låta patienten ta ett större ansvar för administrativa uppgifter i kontakten med vården, som t.ex. att boka återbesök till specialistsjukvården, något som Johan tror skulle leda till stora kostnadsbesparingar.

– När patienten själv bokar sitt besök sjunker andelen uteblivna besök drastiskt, men trots att vi kan belägga detta med statistik, är det fortfarande många verksamheter som är tveksamma till att ge patienterna möjligheten att själva boka tider.

Automatiserad anamnes och triage i första linjens vård

Ett annat område som tagit stora kliv framåt det sista året, pådrivet av både pandemin och den ökade efterfrågan på tillgänglig vård, är automatisering med hjälp av AI inom primärvården. Tekniken är fortfarande ung, men utvecklas i allt snabbare takt. Visiba Cares verktyg för automatiserad anamnes och triage, Red Robin, visar redan idag en högre konverteringsgrad och utgör ett bättre beslutsstöd än statiska formulär, men framför allt är teknikvalet anpassat till den exponentiella utveckling som sker inom både digitalisering och AI.

Blickar vi framåt är det svårt att sia om var vi står om 5 eller 10 år, men just därför måste vi tänka långsiktigt även när vi fattar kortsiktiga beslut, menar Johan.

– Det som är primärt viktigt idag är att inte låsa in sig i system eller teknik som begränsar innovation och utveckling. För att vara relevant både idag och imorgon är det centralt att hitta samarbetspartners som har förståelse för just detta. Om det är något vi bör ha lärt oss av pandemin är det förmågan att kunna vara innovativa och snabbfotade när behoven uppstår, säger Johan.

Här är källan: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02813432.2021.1882082

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>