iCentrex förser Läkare Utan Gränser med livsviktig företagskommunikation

iCentrex har tillsammans med Läkare Utan Gränser ingått ett treårigt avtal för ny telefonilösning.

iCentrex har fått förtroendet att tillgodose en integrerad helhetslösning för både mobiler och fasttelefoni med närmare 140 användare på it-hälsa.sehuvudkontoret i centrala Stockholm. I slutet av september 2016 kommer Läkare Utan Gränser porteras in till iCentrex och nya växelsystemet kommer att implementeras med projektledning av iCentrex. Med valet av framtidens telefoni kommer organisationen kunna fokusera på deras livsviktiga kärnfrågor – att bistå med hjälp och stöd i krisdrabbade områden.

– Vi ser vår leverans till Läkare Utan Gränser som en oerhörd viktig milstolpe och som ett erkännande att vi är en pålitlig och förtrodd uppstickaraktör. Det är i synnerhet ett stort förtroende att en organisation som Läkare Utan Gränser känner förtroende för oss – där välfungerande kommunikationer är helt avgörande. Vi ser det också som ett kvitto på att vår lösning är ett tillförlitligt val för kunder där kravet på stabil och driftsäker telekommunikation är som störst och rent av livsviktigt, avslutar Peter Bonde, försäljningschef på iCentrex.

Post Comment