Idag inleds anmälningsperioden i Tendo AB:s noteringsemission
Hem NYHETER Idag inleds anmälningsperioden i Tendo AB:s (”Tendo” eller ”Bolaget”) noteringsemission

Idag inleds anmälningsperioden i Tendo AB:s (”Tendo” eller ”Bolaget”) noteringsemission

Publicerat av: Redaktionen

Idag inleds anmälningsperioden i Tendo AB:s (”Tendo” eller ”Bolaget”) emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Noteringsemissionen”).

Anmälningsperioden pågår till och med den 28 mars 2022.

Noteringsemissionen uppgår till initialt högst cirka 18,75 MSEK, och om cirka ett år kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 11,25 MSEK genom optionsinlösen. Tendo har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser motsvarande cirka 74,3 procent av den initiala emissionsvolymen. Prospekt samt teaser finns tillgängliga via Bolagets (www.tendoforpeople.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) samt Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Anmälan om förvärv av units sker till bank/förvaltare genom att följa bankens/förvaltarens rutiner och riktlinjer. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i Noteringsemissionen.

Tendo utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel och deras första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med ett s.k. integrerat exoskelett (en stödstruktur på utsidan av kroppen) som assisterar personer med begränsad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Produkten befinner sig för närvarande i slutskedet av utvecklingsprocessen och är planerad att marknadslanseras i Skandinavien i inledningen av 2023. Efter etablering i Skandinavien avser Bolaget lansera Tendo OneGrip på ytterligare marknader, såsom övriga Europa, USA och Japan. Detta, tillsammans med Skandinavien, ger en marknadspotential med cirka 600 000 potentiella användare.

Idag inleds anmälningsperioden i Tendo AB:s noteringsemissionBolaget avser nu att noteras på Spotlight Stock Market och genomför en kapitalisering ämnad att finansiera Bolaget till och med Q1 2024. Under denna period är Bolagets avsikt att framför allt marknadslansera Tendo OneGrip.

För att genomföra en framgångsrik lansering ska produkten optimeras och genomgå en litteraturstudie samt uppfylla säkerhetskraven i EU:s regelverk för medicintekniska produkter, MDR.

Den emissionslikvid som Bolaget förväntas tillföras genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1, kommer också att möjliggöra genomförandet av en klinisk studie, som syftar till att öka försäljningen samt förtroendet för produkten på befintliga och nya marknader. Tendo har godkänts för notering på Spotlight Stock Market förutsatt att Bolaget uppnår erforderlig ägarspridning samt lägsta gränsen i den förestående Noteringsemissionen.

Mer information om Bolaget och Erbjudandet presenteras i det prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, inklusive fullständiga villkor och anvisningar, samt teaser finns tillgängliga via Bolagets (www.tendoforpeople.se), Sedermera Corporate Finances (www.sedermera.se) Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>