Individers rättighet till rätt hjälpmedel
Hem NYHETER Individers rättighet till rätt hjälpmedel

Individers rättighet till rätt hjälpmedel

Publicerat av: Redaktionen

Idag pågår Hjälpmedelsriksdagen.

Individers rättighet till rätt hjälpmedel

Tove Christiansson, vd Abilia

En av de medverkande talarna är Tove Christiansson, vd Abilia, som berättar hur vi på Abilia ser att hjälpmedelsförsörjningen kan förbättras så att den blir mer jämlik och kan stödja medborgarna i större utsträckning.

Gång på gång blir det tydligt att rätt hjälpmedel i rätt tid kan göra verklig skillnad för individen, för dennes anhöriga och för samhället. Elever med kognitiva funktionsnedsättningar, som till exempel adhd och autism, finns i alla skolor, i alla klasser, och behovet av kognitivt stöd ökar stadigt. Abilia lät Novus genomföra en undersökning bland skolor 2019. Fyra av tio rektorer, lärare och specialpedagoger uppskattar att minst 20 procent av deras elever har nedsatt kognitiv förmåga.

Men det är långt ifrån alla som får det stöd och de hjälpmedel de behöver när de behöver det. En av anledningarna till detta är att det inte finns tillräckligt med kompetens om kognitiva funktionsnedsättningar tillräckligt nära där individerna är. Det finns inte personer inom skola och primärvården som på ett tidigt stadie ser och förstår vilken skillnad ett hjälpmedel skulle kunna göra för individen. Dessutom behövs ofta en uttalad diagnos för att en individ ska få hjälpmedel förskrivna.

Verkligheten innebär långa kötider för att komma till specialistvård – allt medan det blir svårare och svårare i tillvaron för individen och dennes anhöriga. Svårigheter som i förlängningen kan leda till utanförskap och ökade samhällskostnader istället för inkludering och självständighet.

Genom att stärka upp kompetensen inom primärvården och inom elevhälsan som ofta kommer i kontakt med oss människor går det att i tidigt skede fånga upp signaler på behov av kognitiva hjälpmedel som anpassas till varje individs unika behov och situation.

Tänk om det kunde fångas upp lika smidigt som vid behov av hjälpmedel vid syn- och hörselnedsättningar, där utgångsläget alltid är individens specifika syn- eller hörselförmåga. Abilias undersökning visar att 74 procent av specialpedagogerna inom skolan anser att kognitivt anpassade hjälpmedel gör att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen bättre. Det finns idag kognitiva digitala hjälpmedel som anpassas för varje elev. Dessa är dessutom kostnadseffektiva och alltså en relativt liten investering i jämförelse med de samhällskostnader som ett liv i utanförskap kan leda till.

Skollagen säger att skolan ska vara tillgänglig för alla. Varje elev ska få det stöd som han eller hon behöver för att klara sin skolgång. Med ökad kompetens om neuropsykiatriska / kognitiva funktionsnedsättningar hos personal som möter eleverna där de är kan vi dessutom åstadkomma en mer jämlik hjälpmedelsförsörjning. Då kan alla få de hjälpmedel som de har rätt till.

Rätt hjälpmedel i rätt tid kan göra verklig skillnad.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>