Intel har tillsammans med Lenovo inlett ett samarbete med Shenzen-baserade BGI Genomics för att påskynda forskningen runt Coronaviruset (Covid-19).

Intel och Lenovo kommer att tillhandahålla ett stort superdatorkluster såväl som experter och andra resurser till stöd för BGI:s analys och kartläggning av Covid-19-genomet.

Intel har tillsammans med Lenovo inlett ett samarbete med Shenzen-baserade BGI Genomics för att påskynda forskningen runt Coronaviruset (Covid-19). 1Tekniken kommer att stödja forskare att undersöka virulens, överföringsmönster och värd-patogen-interaktioner, vilket kommer att ge viktig information till epidemiologiska och vaccindesignstudier.

Det grundarbetet är nödvändigt för att skapa bättre diagnostiska metoder och för att utforma ett effektivt vaccin eller andra skyddsåtgärder, som till exempel immunoterapier.

Som ett resultat kommer BGI att fortsätta att optimera sina diagnostiska COVID-19-kit och få en mängd kunskap. Denna kunskap kan vara till hjälp för att identifiera potentiella mål för att utveckla ett effektivt vaccin eller behandling i framtiden.

Lösningen är optimerad av Intel och Lenovo för att påskynda genomanalysarbetsflöden med Lenovos Genomics Optimization and Scalability Tool (GOAST). Detta kommer att hjälpa BGI att optimera serverprocesser och databearbetning för att snabbare generera tillförlitliga analysresultat, vilket minskar tiden för både vetenskaplig och klinisk observation.