Konditionsapp hjälper vården att stötta
Hem APP Konditionsapp hjälper nu vården att stötta

Konditionsapp hjälper nu vården att stötta

Publicerat av: Redaktionen

För att kunna ordinera patienter rätt dos fysisk aktivitet på recept, behöver hälso- och sjukvårdspersonal ta hänsyn till en mängd individuella faktorer.

Det finns ett behov av att underlätta bedömningen av kondition och syreupptagningsförmåga, samt att beräkna intensiteten för konditionsträning enligt WHO’s rekommendationer för fysisk aktivitet.

Konditionsapp hjälper vården att stötta

Anita Wisen

Nu har forskare vid Lunds universitet utvecklat en app som snabbt gör jobbet.

Nedsatt kondition ses både hos friska och hos personer med olika sjukdomstillstånd. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har i uppgift från Socialstyrelsen, att stödja personer att öka aktivitetsnivån genom fysisk aktivitet på recept (FaR) . Dels i hälsofrämjande syfte, men även för att förhindra och förbättra sjukdomar som till exempel högt blodtryck, stroke, kärlkramp, hjärtinfarkt, diabetes, benskörhet och depression.

– Utgångsläget när man börjar träna, varierar självklart från person till person och typen av aktivitet som motsvarar intensitetsrekommendationerna behöver anpassas därefter. Som en del i den rehabiliterande behandlingen, är det därför viktigt att känna till patientens konditionsstatus, säger Anita Wisén, leg fysioterapeut, docent och forskare vid Lunds universitet.

Patientens konditionsstatus

För att bedöma en persons nuvarande kondition, är det mest exakta måttet att mäta syreupptagningsförmågan genom ett maximalt, eller alternativt med ett submaximalt konditionstest. Men dessa test är avancerade och tidskrävande, där det behövs både dyr apparatur och utbildad personal. Ett enklare sätt är att personen själv får skatta sin kondition med RPC-skalan (Rating of Percieved Excertion) – en internationellt accepterad, klinisk användbar metod som Anita Wisén utvecklat:

– RPC-skalan finns väl beskriven i FYSS, som är ett evidensbaserat stöd vid fysisk aktivitet på recept och en motsvarighet till FASS. Skalan finns också med som relevant bedömnings- och utvärderingsinstrument vid prevention och vid olika sjukdomstillstånd. Genom att skatta upplevd ansträngning på en skala med metabola ekvivalenter, kan man räkna ut personens maximala syreupptag.

Doseringen av träningen är central, men den kan vara kluriga att räkna ut. Det finns ett behov av att automatisera uträkningarna, samt att tydliggöra råden om träningsintensitet för olika individer.

Appen ”Min kondition – RPC”

– Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal kan individualisera sin rådgivning och inte bara ge generaliserade råd när typ och intensitet ordineras vid förskrivning av konditionsträning, säger Anita Wisén.

Anita Wisén bestämde sig därför att utveckla en app ”Min kondition – RPC”,  som gör de individbaserade uträkningarna av konditionsnivå och rekommenderad intensitet automatiskt, när man matat in grundfakta som kön, ålder, vikt och längd samt skattad konditionsnivå på RPC-skalan. På så sätt kan hälso- och sjukvårdpersonal snabbare och enklare ge individuella råd om vilken typ av konditionsträning som passar och med vilken intensitet och pulsintervall.

Förutom skattningen av konditionsnivå och intensitetsberäkning för träning, har appen även en träningsdagbok som gör att personen själv kan dokumentera sin träning och se hur många procent av de rekommenderade målen som man uppnår.

– Det här är inte bara ett verktyg som hälso- och sjukvårdpersonal kan använda vid förskrivning av fysisk aktivitet på recept, utan appen är till för alla som vill få reda på sin konditionsnivå och vill komma igång med sin konditionsträning och följa sin träningsutveckling, avslutar Anita Wisén.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>