Kontigo Care tecknar avtal med två svenska kommuner

Två svenska kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct.

Kontigo Care tecknar avtal med två svenska kommuner 1Spridningen av eHälsoplattformen Previct fortsätter i Sverige. En kommun med cirka 60 000 invånare och en med ca 35 000 invånare har slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets eHälsoplattform Previct för förstärkt och prediktiv beroendevård.

Inklusive dessa nya kommunkunder har Kontigo Care nu avtal med totalt 117 svenska kommuner som tillsammans omfattar ca 3,6 miljoner invånare. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 108 000 av dessa är alkoholister och därtill konsumerar cirka 360 000 personer alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa.

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av Previct sker fortlöpande. Kontigo Care bedömer att avtalen inom kort kommer generera successivt ökade intäkter för bolaget.