Kunskapsutbyte om aktivt åldrande och ökat oberoende för äldre

22-23 maj, deltar Region Dalarna på en europeisk konferens i Tolmin, Slovenien.

Fokus är riktat mot en ”senior marknad”. Dalarnas Hjälpmedelscenter kommer att vara på plats för att presentera sin modell för att få ny teknik och nya uppfinningar implementerade i offentlig verksamhet.

Vi lever längre och får fler friska år som pensionärer. Det finns en ökning av 65-plusare som vill jobba längre inom vissa yrkesområden och det finns en ökad kapacitet inom den ideella sektorn.

Region Dalarna deltar därför i ett europeiskt samarbetsprojekt som vill lyfta fram de positiva aspekterna av en åldrande befolkningsstruktur. Projektet heter Silver SME:s och främjar entreprenörskap och innovation kring äldres hälsa och välmående. Målet är att stödja tjänste- och produktutveckling för den seniora marknaden som ofta kallas ”the Silver Economy”.

Projektet arbetar med kunskapsutbyte kring strategier och handlingsprogram som kan stödja och uppmuntra till:

  • Aktivt åldrande
  • God hälsa
  • Social inkludering
  • Ökat oberoende för äldre

– Det är viktigt att kunna lyfta fram och överföra goda exempel mellan regionerna, samt bidra till att silverekonomin uppmärksammas i regionala strategier och program, säger Åsa Ängsback, strateg vid Regionala utvecklingsförvaltningen, Region Dalarna.

Silver SMEs-projektet genomförs genom Interreg Europe och ger deltagande regioner förutsättningar till kunskapsutbyte. Den 22-23 maj arrangeras ett partnermöte och konferens i Tolmin, Slovenien. De deltagande kommer från bergs- och landsbygdsregioner i Spanien, Portugal, Slovenien, Polen, Frankrike och Irland och de kommer att presentera goda exempel och utbyta erfarenheter.

– Genom den innovationsledningsmodell, som är resultatet av ett flerårigt samverkansprojekt vi drivit, kommer nya smarta lösningar snabbare till nytta, något som gynnar både företagen, vård- och omsorgspersonal och inte minst de äldre – brukarna, säger Katarina Nordin Kajblad, verksamhetsutvecklare, Dalarnas Hjälpmedelscenter, som kommer att dela med sig av sina erfarenheter till partnerskapet.