Kunskapsutbyte om aktivt åldrande och ökat oberoende för äldre

22-23 maj, deltar Region Dalarna på en europeisk konferens i Tolmin, Slovenien.

Kunskapsutbyte om aktivt åldrande och ökat oberoende för äldre 1Fokus är riktat mot en ”senior marknad”. Dalarnas Hjälpmedelscenter kommer att vara på plats för att presentera sin modell för att få ny teknik och nya uppfinningar implementerade i offentlig verksamhet.

Vi lever längre och får fler friska år som pensionärer. Det finns en ökning av 65-plusare som vill jobba längre inom vissa yrkesområden och det finns en ökad kapacitet inom den ideella sektorn.

Region Dalarna deltar därför i ett europeiskt samarbetsprojekt som vill lyfta fram de positiva aspekterna av en åldrande befolkningsstruktur. Projektet heter Silver SME:s och främjar entreprenörskap och innovation kring äldres hälsa och välmående. Målet är att stödja tjänste- och produktutveckling för den seniora marknaden som ofta kallas ”the Silver Economy”.

Projektet arbetar med kunskapsutbyte kring strategier och handlingsprogram som kan stödja och uppmuntra till:

  • Aktivt åldrande
  • God hälsa
  • Social inkludering
  • Ökat oberoende för äldre

– Det är viktigt att kunna lyfta fram och överföra goda exempel mellan regionerna, samt bidra till att silverekonomin uppmärksammas i regionala strategier och program, säger Åsa Ängsback, strateg vid Regionala utvecklingsförvaltningen, Region Dalarna.

Silver SMEs-projektet genomförs genom Interreg Europe och ger deltagande regioner förutsättningar till kunskapsutbyte. Den 22-23 maj arrangeras ett partnermöte och konferens i Tolmin, Slovenien. De deltagande kommer från bergs- och landsbygdsregioner i Spanien, Portugal, Slovenien, Polen, Frankrike och Irland och de kommer att presentera goda exempel och utbyta erfarenheter.

– Genom den innovationsledningsmodell, som är resultatet av ett flerårigt samverkansprojekt vi drivit, kommer nya smarta lösningar snabbare till nytta, något som gynnar både företagen, vård- och omsorgspersonal och inte minst de äldre – brukarna, säger Katarina Nordin Kajblad, verksamhetsutvecklare, Dalarnas Hjälpmedelscenter, som kommer att dela med sig av sina erfarenheter till partnerskapet.