Untitled 13
Hem NYHETER Marseilleklinik förnyar och stärker kontakten med sina patienter

Marseilleklinik förnyar och stärker kontakten med sina patienter

Publicerat av: Redaktionen

Marseillekliniken är den första av Ramsay Santés psykiatriska kliniker i Frankrike som använder sig av ett digifysiskt arbete – före, under och efter sjukhusvistelsen.

Man har uppnått stora kvalitetsförbättringar genom att tillämpa detta arbetsssätt.

”Clinique des Trois Cyprès” är en psykiatrisk vårdinrättning utanför Marseille, för ungdomar och unga vuxna. En av enheterna, ”Intermede”, är inriktad på vård av personer med psykiatriska sjukdomar i åldern 18-25 år. Här finns 25 slutenvårdsplatser samt ett särskilt team som följer dem i dagvård.

Effekterna av den första Covid-vågen

När dagvården under Frankrikes första lockdown våren 2020 tvingades stänga den fysiska mottagningen, behöll personalen kontakten med patienterna via telefon eller video. När man efteråt utvärderade denna erfarenhet av vård på distans, visade det sig att patienterna var mycket nöjda, och att en stor del av dem framöver ville ha ett blandat kontaktsätt med både fysisk och digital närvaro.

”Vi blev positivt överraskade av dessa resultat, och vi ville lära oss av dem för att förbättra våra tjänster”, säger Philippe Soulie, en av områdescheferna vid Ramsay Santé Psykiatri.

Utvecklingen av projektet

Efter den andra covid-vågen kunde innovationshubben och Ramsay Santé Psykiatri inleda projektet. Den multiprofessionella projektgruppen på Trois Cyprès hjälpte till att definiera behoven och beskrev bland annat en patientresa.

Behoven presenterades sedan för flera leverantörer av digitala kommunikationsverktyg, med målet att hitta en lösning som kunde utbyta digitala frågeformulär om vårdplaner, presentera information för många patienter samtidigt osv.

Det verktyg som valdes var en svensk app, Kind, som hade erfarenhet av kommunikation mellan sjukvård och patienter i öppenvårdsmiljöer i Sverige, Storbritannien och Brasilien.

”Vi var mycket glada över att bli inbjudna att delta i det här projektet”, säger Charlotta Tönsgård, VD och grundare av Kind. ”Teamet kunde börja snabbt, i liten skala, och sedan utveckla allteftersom. Vi lyckades få igång tjänsten på en månad, trots att vi aldrig hade träffats. Allt vi gjorde var att vägleda dem i deras arbete. Man måste alltid lita på vårdpersonalen och bara låta dem göra saker på ett annorlunda sätt.”

Det lokala projektteamet var nära involverat i anpassningen av verktyget till deras behov och skapandet av klinikspecifikt innehåll. Möten med Kind och den lokala projektgruppen underlättades på plats av Clément Choutet, en praktikant från innovationshubben: ”Det var mycket intressant! Naturligtvis tog vi hänsyn till patienternas perspektiv och involverade dem i förberedelserna och utvärderingarna, och fick uppmuntrande vittnesmål från dem. En sa till mig: ”Tack för att ni involverar oss och utvecklar något som kommer att vara till nytta för oss!”

Genom att lära känna verktygets funktionalitet kunde teamet sedan föreslå nya sätt att använda det. Till exempel såg man möjligheten att kontakta patienterna innan de togs in på sjukhus, bland annat med en informativ film om livet på avdelningen, gjord av en patient! Responsen var positiv, särskilt när det gällde att ta bort oro inför sjukhusvistelsen. Man ville också pröva att skicka utvärderingsformulär till patienterna efter sjukhusvistelsen. Genom att göra det i appen ökade svarsfrekvensen jämfört med den gamla snigelpostmetoden: 75 % jämfört med 11 %!

Applikationens inverkan på verksamheten

Kind-appen lanserades i början av mars 2021. Personalen i projektteamet kunde kommunicera eller sända meddelanden till patienterna via en webbsida, och patienten svarade i sin app på sin egen smartphone.

Det fanns några funktioner som behövde anpassas under de första veckorna, men fördelarna blev ändå uppenbara mycket snabbt.

Testperioden är nu efter tre månader slut och mer än 60 patienter har använt applikationen. Vilka medskick har projektteamet?

Jean-Luc Martinez, psykiater och samordnare för Trois Cyprès:

Ett digitalt verktyg ger en verklig fördel för att förbättra kommunikationen med patienter utanför kliniken”, säger han och fortsätter: ”Denna del av arbetet måste dock planeras, fördelas och tilldelas resurser, precis som andra kliniska uppgifter. För ett framgångsrikt införande behöver teamet en samordnare som håller kontakt med verktygsleverantören och hjälper andra teammedlemmar.”

Gérard Pichenot, verksamhetschef för Clinique des Trois Cyprès, tillägger: ”Vi ser att det digitala är en riktig stimulans för unga vuxna, och att det genom att förbättra kommunikationen även förbättrr kvaliteten!”

Försöket med digifysisk vård kommer nu att fortsätta inom ramen för Ramsay Santé Psykiatris projekt på nattsjukhus och i dagvården.

Vi tar steg för steg, och är övertygade att vi kommer att arbeta annorlunda i framtiden”, säger Philippe Soulie. ”Vi granskar för närvarande våra patientresor för att se var det digitala verktyget kan ha fördelar och göra det möjligt för oss att närma oss patienterna på ett annat sätt. Vi behöver utforma vårt arbete så att det bättre motsvarar dagens förväntningar hos patienterna. Det är verkligen ett äventyr, och vi är bara i början!”

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>