Hem NYHETER MediCarrier förnyar samarbetet med Best Transport: Antalet utryckningsfordon i Region Stockholm utökas

MediCarrier förnyar samarbetet med Best Transport: Antalet utryckningsfordon i Region Stockholm utökas

Publicerat av: Redaktionen

Genom att erbjuda hög leveransprecision, gedigen erfarenhet och ett utökat antal utryckningsfordon har Best Transport, genom offentlig upphandling, fått fortsatt förtroende av MediCarrier att utföra tidskritiska budtransporter för Region Stockholm.

MediCarrier förnyar samarbetet med Best Transport: Antalet utryckningsfordon i Region Stockholm utökas 3Uppdraget pågår dygnet runt och omfattar sjukvårdstransporter av bland annat läkarteam, organ, medicinska prover och medicinsk utrustning, till och från sjukhus, apotek och regionens övriga verksamheter.

I MediCarriers upphandling ställdes tuffa krav avseende kompetens, kapacitet och kvalitet. Best Transports långa erfarenhet av tidskritiska leveranser i kombination med en flexibel fordonsflotta och innovativ teknik som möjliggör snabb allokering samt enklare och snabbare spårning av sändningar var några av flera viktiga faktorer när MediCarrier valde Best Transport för en ny avtalsperiod.

– Vi har sedan många år ett mycket väl fungerande samarbete med Best Transport gällande budtransporter inom Region Stockholm. Efterfrågan på nischade transporter där det ställs höga krav på förmågor och regelverk ökar. Vi känner en stor trygghet i att Best Transports erfarenhet och förmåga, i kombination med ett utökat antal utryckningsfordon, på ett betryggande sätt kommer möta efterfrågan och samtidigt förstärka Region Stockholms kontinuitet i krissituationer, säger Magnus Hugne, Transportchef på MediCarrier.

Uppdraget omfattar ca 200 transportuppdrag per dygn, en stor andel av transporterna är tidskritiska. Medicinska prover, läkemedel, blod, medicinsk utrustning och läkarlag är några exempel på vad som snabbt behöver transporteras.

– Att arbeta för vården inom Region Stockholm innebär att det finns patienter bakom varje transport. Det förstår MediCarrier och Best Transport. Kvalitet och uppföljningen av kvalitet är därför helt avgörande för våra kunder, säger Vidar Jansson, Transportplanerare MediCarrier

– Vårt nya systemstöd hjälper oss att både förutse och snabbt allokera uppdrag till rätt fordon. Men i det här uppdraget krävs också väl insatta, kompetenta och erfarna trafikledare, säger Henrik Ericsson, trafikledningschef på Best Transport.

För uppdraget disponerar Best Transport 16 fordon utrustade med blåljus och sirener. Vid beställning av blåljustransport är inställelsetiden 12 minuter inom hela Regionen. Flera av utryckningsfordonen är specialfordon anpassade för att bistå specifika enheter inom Region Stockholm, bland annat ECMO på Nya Karolinska Sjukhuset Solna (NKS).

– När vi i ECMO-teamet rycker ut är det bråttom. Med vår utrustning och specialutbildade personal kan vi syresätta blod utanför kroppen och vi är vid utryckning det enda alternativet för att patienten ska överleva. Transporten kan ofta pågå i 30-40 mil med blåljus och sirener. Vi behöver fokusera helt och fullt på våra uppgifter och det är därför extremt viktigt att vi kan känna oss trygga under transporten med att föraren är en resurs som har kunskap om vad som gäller i olika situationer och miljöer. Det är också viktigt att föraren är införstådd med att den är en representant för ECMO likväl som för NKS, säger Anders Eriksson, Biträdande överläkare, ECMO-teamet.

– Utifrån mina tio års erfarenhet som utryckningsförare vet jag hur viktigt det är att utryckningsfordon framförs av trygga och erfarna förare som har en extremt god lokalkännedom. Alla våra utryckningsförare har lång erfarenhet från föraryrket och samtliga genomgår en skräddarsydd utbildning. Vi lägger också stor vikt vid den personliga mognaden hos föraren. På så vis säkerställer vi snabba och säkra transporter av både utrustning och personal till sjukhus och flygplatser runtom i landet, säger Dennis Ericsson Freij, ansvarig för utryckningsteamet på Best Transport.

Det nya avtalet innebär bland annat:
1.Högre kapacitet – fler fordon i trafik, dygnet runt.
2.Starkare tekniska och digitala förutsättningar – ny teknik möjliggör snabb allokering samt enklare och snabbare spårning av sändningar.
3. Minskad miljöpåverkan – fordonsflottan ska till 80 procent drivas av biodrivmedel vid avtalsstart.
4. Skräddarsydda utbildningar – chaufförer och övrig berörd personal ska genomgå ett utbildningsprogram som är utformat specifikt för uppdraget.
5. Högre krisberedskap – flera fordon kommer vara utrustade med blåljus samt specialutrustning.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>