Nästa steg för Perisolv

Regedent, som distribuerar Perisolv, fortsätter med sin omfattande satsning på produkten.

Ett mål på vägen är Europerio 2018 i Amsterdam. Detta är världens största konferens om parodsjukdommar (tandlossning) och REGEDENT deltar med ett Corporate Forum med Perisolv.Nästa steg för Perisolv 1

Perisolv kommer att presenteras som en betydelsefull unik del i behandlingen av parodontit (inflamation runt tänder) men även för behandlingen av mukosit samt peri-implantit (inflamation runt implantat), något branchen efterfrågar. Grunden för detta Corporate Forum läggs under det kommande året i form av flera studier.

Utbildningsinsatserna kring Perisolv tas innan dess till en ny nivå med en första internationell kurs i Verona i början av september. Två av europas ledande parodontologer, Prof. Andrea Pilloni samt Prof. Vincenzo Iorio-Siciliano, bägge med positiv erfarenheter av Perisolv, leder kursen. Utbildningen omfattar både teori och praktiskt handhavande runt tand och implantat. Intresset är stort och kursen blev omgående fulltecknad. Flera tillfällen är under planering.

REGEDENTS förberedelser för Europerio 2018 är redan i full gång för att sätta fokus på Persisolvs unika egenskaper inom dentalvården.