Nordic Medtest aktör inom test och kvalitetssäkring av vårdens IT-system
Hem TEKNIK Nordic Medtest aktör inom test och kvalitetssäkring av vårdens IT-system

Nordic Medtest aktör inom test och kvalitetssäkring av vårdens IT-system

Publicerat av: Redaktionen

Nordic Medtest har på några få år gått från ett spännande projekt till en etablerad aktör inom test och kvalitetssäkring av vårdens IT-system och är nu på plats som en central del av det nationella utvecklingsarbetet inom vård och omsorg.

Nordic Medtest aktör inom test och kvalitetssäkring av vårdens IT-system 1

Peter Furster, VD för Nordic Medtest

Detta utvecklingsarbete syftar bl.a. till att uppfylla regeringens vision att Sverige 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringen och e-hälsans möjligheter. Peter Furster, VD för Nordic Medtest blickar framåt…

Nordic Medtest har tagit några viktiga utvecklingssteg det senaste året…?
”Ja, efter att under några inledande år ha varit en verksamhet som drivits i projektform med Landstinget i Värmland som huvudman, har vi i slutet av 2016 tagit steget att etablera verksamheten som ett fristående offentligt bolag. Vi är ett dotterbolag till Inera AB och har därmed samtliga landsting och regioner som ägare samt Sveriges Kommuner och Landsting. Planen är nu att succesivt slussa in samtliga 290 kommuner i ägarkretsen.”

Vad innebär detta för Nordic Medtest?
”För det första är vi genom bolagsetableringen en naturligt etablerad aktör inom systemet för svensk e-hälsa då Inera har i sitt uppdrag att koordinera och stötta regioner, landsting och kommuner i deras arbete med digitalisering av sina verksamheter samt även tillhandahålla nationella e-hälsotjänster för såväl vården som invånaren. Exempel på nationella tjänster är Journalen via nätet, 1177 Vårdguiden, Nationell Patientöversikt, etc.

Genom att tillhöra Inera kan vi också enklare tillhandahålla våra tjänster direkt till landets landsting, regioner och kommuner.

Att vi verkar i bolagsform ger oss samtidigt frihet att agera på den öppna marknaden där vi kan erbjuda t.ex. systemleverantörer till vården bra erbjudanden genom dels vår kunskap om vårdens krav och utmaningar men framför allt genom mycket hög kompetens kring den underliggande tekniska arkitekturen.”

Ni har också jobbat intensivt med ert eget kvalitetsarbete?
”Ja, det stämmer. Vi har lagt mycket kraft på att bygga ett ledningssystem som skall hjälpa oss att utveckla verksamheten och vara beredd på de interna utmaningar som tillväxt innebär. En viktig del i detta har varit vårt certifieringsarbete under 2016 som lett till att vi nu kan ståta med att vara certifierade både för ISO9001 och ISO27001. För oss är certifieringarna ett kvitto på att vi är på rätt väg men arbetet att bli ännu bättre kommer att fortsätta…”

Hur ser Du på framtiden och den position Nordic Medtest siktar på de kommande åren?
”Alla sektorer i samhället håller på att digitaliseras eller har digitaliserats – individer och företag förväntar sig digitala tjänster, detta gäller inte minst vård och omsorg. Devisen ”digitalt först” är vägledande. Det finns onekligen utmaningar med att uppmuntra innovativ utveckling och samtidigt kvalitetssäkra implementeringen av lösningar i verksamheten. Här kan vi bidra genom att vara ” det självklara kompetenscentret för kvalitetshöjande åtgärder inom e-hälsa” för såväl landsting, regioner och kommuner som privata vårdgivare och leverantörer.

Vi paketerar ständigt nya tjänster som adresserar alla steg i IT-systemens totala livscykel och vi tror att denna helhetssyn på kvalitet från idé och utveckling till förvaltning och avveckling, är en nödvändig strategi för hållbara IT-lösningar inom vården.

För att hela ”eko-systemet” e-hälsa ska ge avsedd nytta är det viktigt att inte bara de ingående delarna är kvalitetssäkrade var och en för sig, utan att helheten fungerar och därmed ger avsedd nytta. Det är väldigt många aktörer inblandade och här kan vi genom vårt oberoende sträva efter att ha helhetsperspektivet i alla uppdrag vi är engagerade i.

En annan viktig del i vår strategi är förstås att ha den vassaste kompetensen inom testområdet inom bolaget. En stor del av vår tillväxt kommer att ske genom fortsatt rekrytering av kärnkompetens men också i stark samverkan med partners.

Jag ser mycket positivt på framtiden. Nordic Medtest kommer att kunna stärka sin position inom e-hälsoområdet och även tillvarata kunskap och erfarenhet och applicera på andra samhällssektorer.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>