– Vi har utvecklat ett smart kommunikationssystem för uttryckningsfordon. Det fyller tre funktioner. Att förbättra framkomligheten för ambulans, polis och brandkår, öka trafiksäkerheten och göra arbetsmiljön i trafiken för utsatta yrkesgrupper bättre, säger Alex Hedberg, en av KTH-studenterna bakom tekniken.

EVAM System kräver inte att något installeras i bilen. Istället använder sig tekniken av befintligt ljudsystem i bilen tillsammans Radio Data System (RDS).

– I dagsläget använder EVAM System radiokommunikation och FM-bandet. Meddelanden tas emot oavsett om föraren lyssnar på radio, cd eller Spotify via aux eller blåtand. Det enda kravet är att bilstereon är påslagen, något två av tre förare har i sina bilar.

I och med detta kan flockbeteendet i trafiken nyttjas. Om två av tre personer byter fil varnas den tredje föraren. Dennes uppmärksamhet skärps och vederbörande byter därefter också fil.

– Idag är det inte ovanligt att förare bara har några sekunder på att sig att reagera och väja för uttryckningsfordon. Den optimala tiden är minst 10 till 15 sekunders förvarning. Vi vill med hjälp av Evam System fånga bilisternas uppmärksamhet i ett tidigt skede. Detta så att ingen stress uppstår på vägarna, vilket försämrar trafiksäkerheten, säger Mikael Erneberg, student på KTH.

Varför behövs då EVAM System? En viktig anledning är att våra bilar blir allt bättre på att stänga ute oljud. Biltillverkarna har blivit allt mer framgångrika när det kommer till att ljudisolera personbilar. Därför blir svårare att höra sirener exempelvis.

Tekniken är situationsanpassad till skillnad från ordinarie blåljus och sirener. Det betyder att varningar skickas ut tidigare när hastigheterna är högre, till exempel på motorvägar och motortrafikleder. Inne i stan, där hastighetsgränserna är till exempel 30 eller 50 kilometer per timme, kan tidsmarginalen kortas något.

EVAM System klarar av ett flertal saker, inte bara att varna trafikanter för annalkande uttryckningsfordon. Tekniken kan också upplysa bilister om olyckor efter vägen. På det sättet minskar risken för allvarliga olyckor.

Alex Hedberg ser EVAM System som en naturlig utveckling av att bilar i allt större utsträckning kommunicerar med varandra.

– 10-15 år framåt i tiden kommer kommunikationen att se annorlunda ut. Idag sänder vi på FM-bandet, i framtiden används troligtvis dedicated short-range communication över 5,9 gigahertz. Moderna Volvobilar kan redan idag kommunicera med omvärlden när föraren slagit på varningssignalen vid exempelvis en olycka, säger Alex Hedberg.

Storskaliga pilottester drar igång i Stockholm under kvartal ett, 2017. Det är det tänkt att sju till nio fordon utrustade med tekniken ska köra runt i Stockholm. Allmänheten kommer alltså att märka av tekniken när den används i verkligheten.

– Det handlar om att verifiera tekniken en sista gång innan den tas i bruk. Detta ska bli intressant och superkul. Det finns ett stor behov av tekniken, och blåljusmyndigheter värdesätter den mycket. Vi trodde dock att framkomligheten skulle vara EVAM System största poäng, men det visade sig att trafiksäkerhet och arbetsmiljö är de tyngsta argumenten att använda tekniken, säger Alex Hedberg.

Han lägger till att det i praktiken inte finns många konkurrerande system idag. Tekniken är mer komplex än vad man först kan tro, och marknaden som sådan är hårt reglerad.

– För att lyckas handlar det om att skapa goda relationer med användarna. Vi hoppas på globala framgångar, och vi har en strategi för internationalisering. Det första steget är den svenska marknaden, för lyckas man inte hemma blir det svårt utomlands. Det första inköpare frågar i andra länder är just om man sålt tekniken på den inhemska marknaden.

Grundarna av företaget H&E Solution AB, som står bakom EVAM System, studerar för närvarande maskinteknik på KTH och ytterligare en KTH-student jobbar heltid med bolaget. Man har också anlitat två examensjobbare från lärosätet som för närvarande arbetar med att förädla tekniken.

Här hittar du EVAM Systems webbplats

Faktaruta:

Här kommer fyra scenarier där EVAM System kan göra stor skillnad:

  1. Vid korsningar kan tekniken användas så att den korsande trafiken i god tid uppmärksammas på utryckande fordon för att på så sätt undvika att olyckor inträffar.
  2. Vid stora infartsvägar under rusningstrafik kan EVAM System göra så att utryckande fordon lättare tar sig igenom trafiken för att snabbare nå sin destination. Detta genom bilisterna tidigt varnas och på så sätt väjer och skapar en “ränna” med fri väg för uttryckningsfordonet.
  3. Vid trafikolycka vid motorväg kan bilister i samma körfält som incidenten varnas om olyckan längre fram.
  4. Vid trafikolycka på landsväg kan bilister förvarnas innan de når fram till en olycksplats som kan vara skymd bakom en kurva eller liknande.