Ny plan i Umeå ska främja teknikanvändning inom vården

Umeå kommun har lagt fram en plan för bättre framförhållning i syfte att samordna och främja teknikanvändning inom vård och omsorg.

Det var i individ- och familjenämnden som man fastställdes en teknikförsörjningsplan för åren 2016 – 2019. Planen bygger på den nationella strategin för e-hälsa inom vård och omsorg och innefattar förhållningssätt och vägval för teknisk infrastruktur samt teknik som stödjer verksamhet, beslutsfattare och invånare.

­Med denna plan lägger vi grunden för kommande satsningar på teknik inom socialtjänsten. En av satsningarna är kommunikativa hjälpmedel inom daglig verksamhet, vi kommer även att se över behovet inom hela omsorgen när det gäller tekniskt stöd till den enskilde, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden, Umeå kommun.

Teknikförsörjningsplanen är en av tre försörjningsplaner inom vård och omsorg. Den beskriver både dagsläget och målet man siktar mot. I planen ingår en aktivitetsplanering för de fyra kommande åren. De övriga två försörjningsplanerna rör lokal- och kompetensförsörjning.

För Centerpartiet har det varit viktigt att delta i framtagandet av en gemensam Teknikförsörjningsplan. En blocköverskridande överenskommelse är viktig för att klara av att hålla kvalité i så här stora frågor. Med teknikförsörjningsplanen bygger vi kvalitativ verksamhet som också bidrar till att attrahera ny arbetskraft, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande individ- och familjenämnden.

 

Post Comment