Ny rapport: Personer med psykisk ohälsa får svårare att ta del av trygghetssystemen

Än finns stora brister i välfärdssamhället för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Ny rapport: Personer med psykisk ohälsa får svårare att ta del av trygghetssystemen 1Det visar Bräcke diakonis verksamhet ”Personligt ombuds” årliga rapport. Inte minst när gäller möjligheten till hjälp – utan att använda internet.

Bristande delaktighet och tillgänglighet. Det är fortfarande stora problemen för den som lider av psykisk funktionsnedsättning. Det menar Anna-Lena Slibar, verksamhetschef för Pernligt ombud.

– Samhället blir allt mer komplext. Det gör att personer med psykisk ohälsa får svårare att ta del av trygghetssystemen. Bristen på stöd gör i sin tur att många blir utan både boende och arbete, något som i sin tur leder till ekonomiska problem. Det skapas en ond cirkel, med försämrad ekonomi och mer psykisk press, förklarar Anna-Lena Slibar.

Bräcke diakonis verksamhet Personligt ombud ger stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar i deras kontakter med vård och myndigheter. Den årliga erfarenhetsrapporten är en beskrivning av de brister som Personligt ombud, tillsammans med målgruppen, ser i välfärdssystemet. Syftet är att belysa bristerna och bjuda in till samtal kring förbättringsmöjligheter.

– Vi vill att vår målgrupps röster ska bli hörda så att politiker och tjänstemän får ta del av deras vardag, säger Anna-Lena Slibar.

Personligt ombuds rapporter har kommit årligen sedan 2002. En del av rapporten som fått mer fokus med åren är den som handlar om det digitala utanförskapet. Allt fler myndigheter kräver tillgång till internet och även ett mobilt bankid för att få ta del av alla tjänster.

– Många av dem vi möter har ingen mobiltelefon eller ekonomisk möjlighet till att ha en dator. Vissa saknar också den kognitiva förmågan att använda sig att de här tjänsterna på nätet. Men idag finns allt färre möjligheter att få hjälp och kontakt någon annan väg, säger Anna-Lena Slibar.

Läs och ladda hem hela rapporten på Bräcke diakoni Personligt Ombuds webbplats